Xossip

  #11  
Old 11th June 2015
Vikatakavi02's Avatar
Sree
 
Join Date: 25th May 2015
Location: Isi Duniya mein
Posts: 4,396
Rep Power: 13 Points: 4077
Vikatakavi02 is hunted by the papparaziVikatakavi02 is hunted by the papparazi
VENNELLO AADAPILLA - MY MOST FAVORITE ONEDownload link
http://m.box.com/shared_item/https%...ew/25686427947

http://filesflash.com/y6gdr9ha

తన ఫోన్ నెంబరు కనుక్కోవటానికి ఆమె ఇచ్చిన గడువు పూర్తవడానికి సరిగ్గా 118 నిమిషాలు మాత్రమే ఉంది. విమానం బయల్దేరటానికి రన్*వే మీద సిద్ధంగా ఉంది. అప్పుడొచ్చింది అతడికి ఫ్లాష్*లాటి ఆలోచన.

ఫలితం...?

కదుల్తున్న విమానం ఆగిపోయింది. అతడి కోసం మైక్*లో ప్రకటనల మీద ప్రకటనలు వినవస్తున్నాయి. అతడు మాత్రం తాపీగా ఫోన్ చేస్తున్నాడు. మొత్తం టెలిఫోన్ డిపార్టుమెంటంతా వలవేయబడింది. చివరి క్షణంలోనైనా ఆమె (నెంబరు) అతడికి దొరికిందా...?

ఆక్స్*ఫర్డ్ అమ్మాయికి చదరంగం ఛాంపియన్*కి జరిగిన నాజూకు పోరాటం -

చిరు చిరు లెక్కల గిమ్మిక్కుల నుంచి పైతాగరస్ సిద్ధాంతం వరకూ -

టెలిఫోన్ డిపార్టుమెంట్ తీరుతెన్నుల బ్యాక్*డ్రాప్*తో -

క్షణక్షణం మిమ్మల్ని సస్పెన్స్*లో పెట్టి, పూర్తయ్యాక ఒక మధురభావాన్ని మీ మనసులో కలకాలం నిలబెట్టే నవల.

చదవండి!

Last edited by Vikatakavi02 : 29th January 2017 at 05:17 PM.

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #12  
Old 12th June 2015
Vikatakavi02's Avatar
Sree
 
Join Date: 25th May 2015
Location: Isi Duniya mein
Posts: 4,396
Rep Power: 13 Points: 4077
Vikatakavi02 is hunted by the papparaziVikatakavi02 is hunted by the papparazi
TWILIGHT SAGA BY STEPHENIE MEYER

Twilight
http://www.mediafire.com/download/na...c/Twilight.pdf
Bella Swan moves from Phoenix, Arizona to live with her father in Forks, Washington to allow her mother to travel with her new husband, a minor league baseball player. After moving to Forks, Bella finds herself involuntarily drawn to a mysterious, handsome boy, Edward Cullen. She eventually learns that he is a member of a vampire family who drinks animal blood rather than human blood. Edward and Bella fall in love, while James, a sadistic vampire from another coven, is drawn to hunt down Bella. Edward and the other Cullens defend Bella. She escapes to Phoenix, Arizona, where she is tricked into confronting James, who tries to kill her. She is seriously wounded, but Edward rescues her and they return to Forks.

***


Edward and his family leave Forks because he believes he is endangering Bella's life. Bella goes into a depression until she develops a strong friendship with Jacob Black, whom she discovers can shape-shift into a wolf. Jacob and the other wolves in his tribe must protect her from Victoria, a vampire seeking to avenge the death of her mate James. Due to a misunderstanding, Edward believes Bella is dead. Edward decides to commit suicide in Volterra, Italy, but is stopped by Bella, who is accompanied by Edward's sister, Alice. They meet with the Volturi, a powerful vampire coven, and are released only on the condition that Bella be turned into a vampire in the near future. Bella and Edward are reunited, and she and the Cullens return to Forks.

***

Victoria has created an army of "newborn" vampires to battle the Cullen family and murder Bella for revenge. Meanwhile, Bella is compelled to choose between her relationship with Edward and her friendship with Jacob. Edward's vampire family and Jacob's werewolf pack join forces to successfully destroy Victoria and her vampire army. In the end, Bella chooses Edward's love over Jacob's friendship and agrees to marry Edward.

***


Bella and Edward are married, but their honeymoon is cut short when Bella discovers that she is pregnant. Her pregnancy progresses rapidly, severely weakening her. She nearly dies giving birth to her and Edward's half-vampire-half-human daughter, Renesmee. Edward injects Bella with his venom to save her life and turns her into a vampire. A vampire from another coven sees Renesmee and mistakes her for an "immortal child". She informs the Volturi, as the existence of such beings violates vampire law. The Cullens gather vampire witnesses who can verify that Renesmee is not an immortal child. After an intense confrontation, the Cullens and their witnesses convince the Volturi that the child poses no danger to vampires or their secret, and they are left in peace by the Volturi.

***

AND
.
.
.
Midnight Sun: Edward's Version of Twilight

STEPHENIE MEYER
ABOUT THE "MIDNIGHT SUN"
As some of you may have heard, my partial draft of Midnight Sun was illegally posted on the Internet and has since been virally distributed without my knowledge or permission or the knowledge or permission of my publisher.

I have a good idea of how the leak happened as there were very few copies of Midnight Sun that left my possession and each was unique. Due to little changes I made to the manuscript at different times, I can tell when each left my possession and to whom it was given. The manuscript that was illegally distributed on the Internet was given to trusted individuals for a good purpose. I have no comment beyond that as I believe that there was no malicious intent with the initial distribution.

I did not want my readers to experience Midnight Sun before it was completed, edited and published. I think it is important for everybody to understand that what happened was a huge violation of my rights as an author, not to mention me as a human being. As the author of the Twilight Saga, I control the copyright and it is up to the owner of the copyright to decide when the books should be made public; this is the same for musicians and filmmakers. Just because someone buys a book or movie or song, or gets a download off the Internet, doesn't mean that they own the right to reproduce and distribute it. Unfortunately, with the Internet, it is easy for people to obtain and share items that do not legally belong to them. No matter how this is done, it is still dishonest. This has been a very upsetting experience for me, but I hope it will at least leave my fans with a better understanding of copyright and the importance of artistic control.

So where does this leave Midnight Sun? My first feeling was that there was no way to continue. Writing isn't like math; in math, two plus two always equals four no matter what your mood is like. With writing, the way you feel changes everything. If I tried to write Midnight Sun now, in my current frame of mind, James would probably win and all the Cullens would die, which wouldn't dovetail too well with the original story. In any case, I feel too sad about what has happened to continue working on Midnight Sun, and so it is on hold indefinitely.

I'd rather my fans not read this version of Midnight Sun. It was only an incomplete draft; the writing is messy and flawed and full of mistakes. But how do I comment on this violation without driving more people to look for the illegal posting? It has taken me a while to decide how and if I could respond. But to end the confusion, I've decided to make the draft available here (at the end of this post). This way, my readers don't have to feel they have to make a sacrifice to stay honest. I hope this fragment gives you further insight into Edward's head and adds a new dimension to the Twilight story. That's what inspired me to write it in the first place.

I do want to take a moment and thank the wonderful fans who have been so supportive of me over the past three years. I cannot begin to tell you how much each of you means to me. I only hope this note will stop all the confusion and online speculation so that the Twilight universe can once again become the happy escape it used to be. After this incredibly busy year, I am now focusing on spending more time with my family and working on some other writing projects.HERE I AM POSTING THE DRAFT OF 'THE MIDNIGHT SUN' (CHAPTER 1)... AND I HOPE YOU LIKE IT AS I DO.


http://www.mediafire.com/download/he...dnight_Sun.pdf

THANK YOU

Last edited by Vikatakavi02 : 5th September 2016 at 11:19 AM.

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #13  
Old 14th June 2015
Vikatakavi02's Avatar
Sree
 
Join Date: 25th May 2015
Location: Isi Duniya mein
Posts: 4,396
Rep Power: 13 Points: 4077
Vikatakavi02 is hunted by the papparaziVikatakavi02 is hunted by the papparazi
NALLANCHU TELLACHEERA BY YANDAMOORI VEERENDRANATHDownload Link
http://m.box.com/shared_item/https%...ew/25686236793

http://filesflash.com/9lpb219a

Pure fiction with a good research and information about saree weaving, wholesale manufacturing and retail sales
.

Last edited by Vikatakavi02 : 31st July 2016 at 09:35 PM.

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #14  
Old 15th June 2015
Vikatakavi02's Avatar
Sree
 
Join Date: 25th May 2015
Location: Isi Duniya mein
Posts: 4,396
Rep Power: 13 Points: 4077
Vikatakavi02 is hunted by the papparaziVikatakavi02 is hunted by the papparazi
13-14-15

Download Link
http://m.box.com/shared_item/https%...ew/25686086523


"నీకు తెలుసా?
అర్థరాత్రి సముద్రం మాట్లాడుతుందని?
ఆ సాగర ఘోషలో నా హృదయం వినపడుతుంది?
నాలాగే సముద్రం కూడా ఒంటరిది.
ఆకాశంలా నువ్వు దూరంగా వున్నంతసేపూ!"
- యండమూరి వీరేంద్రనాద్Last edited by Vikatakavi02 : 31st July 2016 at 09:37 PM.

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #15  
Old 15th June 2015
Vikatakavi02's Avatar
Sree
 
Join Date: 25th May 2015
Location: Isi Duniya mein
Posts: 4,396
Rep Power: 13 Points: 4077
Vikatakavi02 is hunted by the papparaziVikatakavi02 is hunted by the papparazi
The Chronicles of Narnia - C. S. LEWIS


I am providing the books in both EPUB as well as in PDFThe Magician's Nephew

“This is ... a very important story”, wrote C.S. Lewis, “because it shows how all the comings and goings between our world and the land of Narnia first began”. Digory and Polly are tricked by their Uncle Andrew into magically entering another reality, and they encounter Jadis, the White Witch. Following them back, she creates havoc in London, before the children, three grown-ups and a horse are accidentally drawn out of our world and find themselves witnesses to something extraordinary happening.


The Lion, the Witch and the Wardrobe

Almost 900 years after Aslan created the land, the banished White Witch returns to Narnia and establishes her evil rule. Peter, Susan, Edmund and Lucy arrive through the wardrobe to find a land of Endless Winter. They meet up with talking creatures who have remained faithful followers of Aslan and, apart from Edmund, journey to join up with Aslan to battle against the Witch and her army. As a result of Edmund's treachery, however, nothing less than the death of Aslan is required to set things aright.


The Horse and His Boy

14 years into the children's reign of Narnia, in the far-off land of Calormen, a boy named Shasta lives with an old fisherman whom he believes to be his father. Meeting up with an aristocratic horse, Bree, and then a high-spirited girl, Aravis, and her horse Hwin, the four set out on a perilous journey. On their way, they have to pass through a dangerous city, desert and mountains, periodically encountering a strange presence along the way, helping to ultimately protect Narnia from attack by its enemies.


Prince Caspian

Some 1600 years later, Miraz, the brother of Caspian IX, usurps the throne, suppresses all knowledge of Aslan and Narnia's history, and forces the faithful remnant in the land into hiding. The original four children are drawn back into Narnia and find the land in ruins. Meanwhile, through some humble Narnians, Prince Caspian, the rightful heir to the throne, discovers the true story of its beginnings and resolves to regain the kingdom. As he and the children are brought together by Aslan, they begin the fight to liberate the land.


The Voyage of the Dawn Treader

Three years into Caspian's reign, the boy king decides to search for the seven lost lords who were sent to explore the Eastern Seas but never returned. Lucy, Edmund and their cousin Eustace are magically pulled on to the Dawn Treader, a Narnian ship, with Caspian and Reepicheep on board. As they travel to each of the islands, they are confronted by a series of tests and, in the process, they grow in their understanding of themselves, their character and the way Aslan is involved in their lives.

The Silver Chair

50 years passed before Eustace and school friend Jill are carried away into Narnia. They are commissioned by Aslan to find Prince Rilian, son of the ageing King Caspian, who has been spirited away by a deadly serpent who turns out to be the Green Queen. Aslan gives them four signs which, if followed, will help them in their quest. On the way, they are joined by a doleful companion, Puddleglum, and after many terrifying and life-threatening encounters, finally discover and free the Prince from the evil clutches of Green Queen.

The Last Battle

Two centuries later, a rebellion begins against Tirian, the last king of Narnia. All but one of the children, Susan, are drawn into fight against first Shift the Ape, who partly succeeds in passing off his dupe Puzzle the Donkey as Aslan, and then against the warrior Rishda Tarkaan and his forces. Everything builds to a gigantic climax in which Aslan brings the very land of Narnia to an end and opens a door into his own country for those who are truly faithful to him: “Now at last they were beginning Chapter One of the Great Story which no one on earth has read; which goes on forever; in which every chapter is better than the one before”.

It is important to note that this list is not given in the order the books were written, rather this synopsis is given in the historical order which provides for clear understanding of the series. The books can be read as written (beginning with The Lion, The Witch, and the Wardrobe) or in historical order (beginning with The Magician's Nephew). For this read through I have opted to read them in the order written.

Last edited by Vikatakavi02 : 6th August 2016 at 06:03 PM.

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #16  
Old 8th January 2016
Custom title
 
Join Date: 22nd May 2014
Location: West Godavari
Posts: 1,078
Rep Power: 9 Points: 968
SanthuKumar has received several accoladesSanthuKumar has received several accoladesSanthuKumar has received several accoladesSanthuKumar has received several accolades
Send a message via Yahoo to SanthuKumar
nice... Telugu lo inka yendamuru garivi kani, inka evaravaina kani manchivi unte ikkada maakosam post cheyandi Vikatakavi garu
______________________________
hai all

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #17  
Old 28th January 2016
Vikatakavi02's Avatar
Sree
 
Join Date: 25th May 2015
Location: Isi Duniya mein
Posts: 4,396
Rep Power: 13 Points: 4077
Vikatakavi02 is hunted by the papparaziVikatakavi02 is hunted by the papparazi
Originally Posted by lavmodda in Sarit11's thread, అన్ని తెలుగు స్టోరీ లింక్స్:
if you want to download entire folder click download button left top side up.
if you want to download individual file then check box right side and click down mark arrow on the left top side.
If you want read it online just click the file.
In the even of not downloading any file, click it and after opening use save as.


My Telugu Sex stories collection

http://ppl.ug/2TrqMFt2R3Q/

My Pussy JPG and other jpg collection

http://ppl.ug/MWMemAdsmhM/

My English Stories collection

http://ppl.ug/2wqCOs_08qY/

Madhu Babu Novels and detectives collection

http://app.box.com/s/eu33l8o4nj7psrszizm1mzuyhivlnrcf


Malladi Novels Collection

http://app.box.com/s/lmrf353l6yioq6kfoliypnkc0vqdhikl

Yandamuri Novels Collection

http://app.box.com/s/hh75fyidmqezifbuso2cj50zflmlf1ok
Yarramsetty Novels

http://app.box.com/s/u24jxdewnx8xopubjipnnj7w8quhhrry

Vempalli Novels

http://app.box.com/s/3kdq847eacwrisv5wa3w3psuomxoq2rc

Syambabu Novels

http://app.box.com/s/brbtjimej1e6f8bvbr3diq27znixl43j


Chanadamama Monthly 1950 to 2000 month wise in telugu

http://app.box.com/s/zzyai70lx7igc9xkuz2v

Mayamayi by Bolanath

http://app.box.com/s/tngcw1uyn78h2sp8rksv


Suryadevara Novels

http://app.box.com/s/5078odok5fjd9odezq0qvo3uo4x5vurv

Panuganti Detectives Novels

http://app.box.com/s/c7xzirjei9r2da7dem34k65rmgpgnnp9

NR Nandi Novels

http://app.box.com/s/spi1t1itxy3xhne2pph0m3olklu2lh6r

Mynampati Novels

http://app.box.com/s/ge6owm24spqn1476zyp3iemd1h56h22g

Mudigonda Sivaprasad Novels

http://app.box.com/s/u2epmowde4hrgqx1cvz4r7gmj7ui2yps

Merlapaka Novels

http://app.box.com/s/xyh7ylnr7bzpsbwx7z4rm2bhitb25wtk


GV Amereswara Rao Novels

http://app.box.com/s/iglq0j5q1265ojas33nd182411l61jih

Dr. Smaram

http://app.box.com/s/kh4lxmea730vuamt57q4ovvt26uwrgqh

Dr. Kirankumar

http://app.box.com/s/dnbuew1rt0uhu2vip3tv58v7vjrc26cx

Different Writers

http://app.box.com/s/c6zvh3fpgv4v3i5a96z8x8jv0ce3rmt8

Chandu Sombabu Novels

http://app.box.com/s/g7llbpactop8vvpmdhmw125ikxkq350j

Challa Subrahmanyam Novels

http://app.box.com/s/3uvqt2kzisx2zh1ks7xsc8un39nk7k21

Chalam Novels

http://app.box.com/s/awhnot0v32aavu27i8se5qbhuyd64l1y

C Anandaramam Novels

http://app.box.com/s/c31slfod968tanzp20dcsup8i5lx1cfh

Bollimunta Nageswara Rao Novels

http://app.box.com/s/8cgo5xqefstdaymambyb10nomg2utrac

Babu and Ramana
http://app.box.com/s/7rh0u4a2py99lzrdcvtf2o6ihxv9pkqi

Balabhadra Patruni Ramani Novels

http://app.box.com/s/7v2c61nxtvmwihr3o36d7256uwk9i698

Auto Biography's

http://app.box.com/s/4qxxyvjekfe3qtvmz124f13a8fa4hx8q

Akki Peddi Novels

http://app.box.com/s/71zuduq9gk9kkhfaac9dfcyx3bqzfsa9

Different Writers Part II
http://app.box.com/s/52unmql3jcfcg8l6hmi7bo65aiues1xz

Last edited by Vikatakavi02 : 28th January 2016 at 11:29 PM.

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #18  
Old 31st January 2016
Vikatakavi02's Avatar
Sree
 
Join Date: 25th May 2015
Location: Isi Duniya mein
Posts: 4,396
Rep Power: 13 Points: 4077
Vikatakavi02 is hunted by the papparaziVikatakavi02 is hunted by the papparazi
Harry Potter PDF Ebooks 1-7 in Hindi

1) हैरी पाँटर् और पारस पत्थर
http://www.mediafire.com/view/ye68xw...K._Rowling.pdf

Last edited by Vikatakavi02 : 23rd April 2016 at 08:30 PM.

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #19  
Old 31st January 2016
Vikatakavi02's Avatar
Sree
 
Join Date: 25th May 2015
Location: Isi Duniya mein
Posts: 4,396
Rep Power: 13 Points: 4077
Vikatakavi02 is hunted by the papparaziVikatakavi02 is hunted by the papparazi
2) हैरी पाँटर और रहस्यमयी तहखा़ना


http://www.mediafire.com/view/2g55r5...K._Rowling.pdf

Last edited by Vikatakavi02 : 31st January 2016 at 06:57 PM.

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #20  
Old 31st January 2016
Vikatakavi02's Avatar
Sree
 
Join Date: 25th May 2015
Location: Isi Duniya mein
Posts: 4,396
Rep Power: 13 Points: 4077
Vikatakavi02 is hunted by the papparaziVikatakavi02 is hunted by the papparazi
3) हैरी पाँटर और अज़्काबान का खैदी


http://www.mediafire.com/view/1a2pbl...K._Rowling.pdf

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
Reply Free Video Chat with Indian Girls


Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +5.5. The time now is 07:35 PM.
Page generated in 0.02348 seconds