3-gatsu no Lion 2nd Season Episode 22
Family Busines season 04 episode 06

Xossip

Go Back Xossip > Mirchi> Stories> Regional> Telugu > రంకు రాతలు

Reply Free Video Chat with Indian Girls
 
Thread Tools Search this Thread
  #41  
Old 23rd March 2015
Custom title
 
Join Date: 28th March 2013
Posts: 1,831
Rep Power: 15 Points: 1811
BaruModda is a pillar of our communityBaruModda is a pillar of our communityBaruModda is a pillar of our communityBaruModda is a pillar of our communityBaruModda is a pillar of our communityBaruModda is a pillar of our communityBaruModda is a pillar of our communityBaruModda is a pillar of our communityBaruModda is a pillar of our community
Great
______________________________
యెప్పుడూ పూకు కొసం లెపుకు తిరిగె బారుమొడ్డ.

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #42  
Old 23rd March 2015
Custom title
 
Join Date: 15th October 2007
Posts: 1,154
Rep Power: 27 Points: 1301
xyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our community
Send a message via Yahoo to xyshiva
amma puku

తమ్ముడు పాలుతాగకను తిమ్మిరి నెక్కెర సళ్ళుచీకరా
రమ్మని సళ్ళునోటబెట్టగను రంజుగ పీల్చగ అమ్మపాలుయున్
తిమ్మిరి తగ్గెరా కొడక తిటగ నుందిర పూకులోన నీ
యమ్మమ దోన్మత రసము నాకగ దెంగర నాసుపుత్రుడా!

పెద్దమ్మ చిన్నమ్మ పూకులు దెంగెడి
వాడమ్మ పూకున మొడ్డ దూర్చ
కోర్కెకలుగదేమి కాలగమనమున
ఎప్పటికైనను తప్పదేమొ
కొడుకు రతిక్రీడ కంటబడ కుండున
నెప్పటికైనను తల్లికి కోర్కెలు
రేగగ పుత్ర మేడృమును పట్టకుండునా
ఎప్పటికైనను తప్పదేమొ

పెద్ద చిన్న యమ్మ పూకులు దెంగెడి
వాడు అమ్మ పూకు మీద మోజు
కలుగ దేమి దెంగ కుండున తల్లినే
శివుడు జెప్పు మాట సునృతంబు

నానాపూకురసాలు జుర్రుచును నానందించు నాపుత్రుడే
లానన్నొల్లడటంచుతల్లి తెగనాలోచించి నగ్నముగా
స్నానంబున్ తనువంతరుద్దమనిపిల్వంగనాపుత్రుడున్
తిన్నంగా కసిగాను తల్లి భగమంతానింపిమర్దించెన్

ఎందరు దెంగనేమిమ రెందరి మొడ్డలు చీకనేమి రా
పెద్దస్థనాలు పెద్దగను పిర్రలు పిక్కలు దాటువాల్జ్డడా
ముద్దుల మోములొ మెరుపు వంటికి నిండుగ కొవ్వుబట్టియున్
గుద్దన వుందిర పొగరు గుద్దన కన్యను దెంగర పుత్రుడా

తాళిని కట్టరా కొడక తల్లిని పెండ్లము జేసుకోవరా
తల్లికి గర్భమివ్వగను తల్లిని జేసిన రంకుపుత్రుడా
పిల్లడొ పిల్లనో కనిన వెంటనే పాలను తాగవచ్చురా
సళ్ళన పాలుతాగుచును సమ్మగ దెంగగ కొర్కెదీరురా

చిన్నతనంబులో చనులు చీకగ పాలను తాగుచుండగన్
మిన్నగ పూకులోన గుల పుట్టగ కామరసాలుకారెరా
కన్నది నిన్నునా కొరకె కామమదోన్మత అశ్వమేడృడా
యన్నది అమ్మ భారతియె యోనిన లింగము దూర్చపుత్రుడున్

ఉత్పలమాల:
పుట్టిన పూకులో కసిగ మొడ్డను దించగ పపమందురే
పుట్టిన పూకులో పరులు మొడ్డలు దించుట కన్న పుత్రుడే
పెట్టగ పూకునిండుగను పట్టక మెల్లగ మెల్లమెల్లగా
పెట్టర సచ్చినోడకడుపొచ్చిన నేమిలె దెంగుసమ్మగా


జన్మని చ్చినత ల్లికామ పుకోర్కె దీర్చగ పాపమా?
జన్మస్థ లముయం దచందముశోభ జూడగ ప్రేమతో
జన్మని చ్చినత ల్లిపూకు రసాలు జుర్రగ కోర్కెతో
జన్మస్థలములోనమేఢ్ర రసాలు నింపిన పాపమా?


అమ్మను పెద్దయమ్మ చిన యమ్మను అమ్మల గన్నయమ్మనూ
కామము దీరగా కసిగ సమ్మగ దెంగిన లంజపుత్రుడన్
అమ్మల నెవ్వరిన్ కనిన సమ్మగ దెంగగ మొడ్డలేచునే
అమ్మకు తాళికట్టినమొగు డైతిని ఈశ్వర లింగరూపుడన్


గౌరవ సాంప్రదాయకుల కాంతలు తృప్తిగ దెంగకున్నచో
భర్తల చాటుగా పరువు పోదని నమ్మక మున్నవాడితో
గౌరవ భంగమే కలుగ కుండగ లంజలు కారెనొక్కడిన్
మార్చిమరొక్కరిన్ వివిధ మేఢ్రము లన్ రుచి జూడకోసమే


కేకలు వేయునొక్కతియె చంపర నన్నను చుండునొక్కతిన్
రక్కును గోళ్ళతో కసిగ రక్తము రాగమ రొక్కతేమొ పై
కెక్కగ దెంగుబూతులను చుండగ గట్టిగ పట్టుమొడ్డనునీం
కొక్కతి కామక్రీడలన స్వానుభ వంబని జెప్పుసత్యమున్

జారెను పైటకొంగు చనుగుబ్బల మీదుగ నేలతాకగన్
జారెను చీర లంగముడి జారగ పిర్రలు దాటినేలకున్
జారెను కేశసంపదలు కొప్పుయు వీడగ నేలకంటగన్
జారెను నున్ననీ తొడల సందుగ పూకురసాలునేలకున్

మీరిన కోర్కెతో చనులు పెద్దగ భారము లయ్యెమొడ్డనే
దూర్చగ పూకులో నదిమి దెంగుచు మర్దన జేయకీలమున్
సార్దక నామధేయుడవు కొర్కెలు దీర్చగ సమ్మగుందియనన్
కార్చెను పూకులోంచిమద సారము వృద్ధయె పౌత్రుడు దెంగగన్


అమ్మను పెద్దయమ్మనుచిన యమ్మను అమ్మల గన్నఅమ్మనూ
సమ్మగ దెంగు పుత్రుడవు చాలక ప్రాఢలు వృధ్ధ మాతలన్
కామము దీరదెంగుదువు చక్కని అమ్మల నెవ్వరైననీ
అమ్మగ ప్రేమపంచెదవు అమ్మల కామము దీర్చు పుత్రుడా
స్వంత మొగుని జూచి ఛీదరించుకొనును
రంకు మొగుని కేమొ రాత్రి వేళ
మల్లె పూల పాన్పు వేయుమ దపులంజ
శివుడు జెప్పు మాట సునృతంబు

మదము తోడ మెరయు మత్తేభ రాజంబు
జవము తోడ వెలుగు సైధవంబు
మదము దీర్చగ ప్రౌఢ వృధ్ధ ముదితమెరసిపోవు
శివుడు జెప్పు మాట సునృతంబు


పెద్ద చిన్నమ్మ పూకులు దెంగెడి సరసుడు
అక్క చెళ్ళళ్ళు పుష్పవతులు కాగ కన్నెరికము
జేయడె అమ్మలె ప్రొత్సహించ ఆవులు చేలొ
మేసిన దూడలు గట్టున నుండున సరసశ్రీ?

ఒత్తు కొనివచ్చు కటికుచో ద్వృత్తి జూచి
పొలతి తనుమధ్య మెచటికొ తొలగి పోయె
ఉంఢె నేనియు కనబఢ కుంఢు నటవె
ఉథ్ధ తులమథ్య నిరుపేద కుంఢ దరమె!

సళ్ళు భార మవ్వ సలుపు చుండగ సళ్ళ
సలుపు దీర జుర్ర సుతుడు మగడు
ప్రియుడు భావ ప్రాప్తి బొందును మదవతి
శీవుడు జెప్పు మాట సత్య మేను

సరస మేతె లియని స్వంత మొగుడునుండ
పరపు రుషుని జూచి పొందు గోరు
పరువు పోవు నన్న పతివ్రత గానుండు
శీవుడు జెప్పు మాట సత్య మేను

ప్రధమ సంఘటన

అప్పడు నాకు యెడేళ్ళు. చిన్నప్పటినుంచీ అన్నింటిలోనూ చురుకే నేను. యేడేళ్ళకే మూడో తరగతి చదువుతున్నాను. మా సహ విద్యార్ధిని చాలా అందంగా వుండేది. నమ్మూ నమ్మక పో. ఆ అమ్మాయి పూర్తి పేరు

అసల కుశల సకల సంపూర్ణ సౌభాగ్య శోభన కాశీ విశ్వనాధ విశ్వేశ్వర రాజ రాజేశ్వరీ దేవి.
ఆ అమ్మాయి అంటే చాలా ఇష్టం నాకు. ఆ అమ్మాయితో మట్లాడేవాడిని. పట్టు లంగా వేసుకొని రెండు జడలు వేసి సగానికి మడిస్తే పిర్రలదాక వచ్చేవి. అంత పొడవైన సుకేశ సుందరి.

నేల మీదే కూర్చొనేవాళ్ళం. నాది ఎప్పుడూ మొదటి వరుస. ఒక రోజు రాజి పంతులు గారి ముందు నిల్చొని పాఠం అప్పచెబుతుంటే లంగా యెత్తాను. ఆ అమ్మయి యెమీ అనలేదు కానీ పక్కన వున్న వాళ్ళు చూచి పంతులు గారికి చెప్పారు. పంతులు గారు తిట్టి అదే బడి లో పంతులమ్మ పనిచేస్తున్న మా అమ్మకు చెప్పాడు.

అమ్మ నన్ను పక్కకు పిలిచి వంటరిగా, ఛీ అదేమి పని రా అందరిముందూ అన్నది, కొంచెం కొపంగానే.
ఆ రోజు బడి అయ్యాక ఆ అమ్మాయి వెంట వెళ్ళి ఎవరూ లేనప్పుడు రాజీ, కోపం వచ్చిందా అన్నాను. రాదా మరి అందరి ముందూ అదేమి పని అన్నది, చిరు కోపంతొ, కళ్ళు చక్రాల్లా తిప్పుతూ.
ఓహో, అందరి ముందూ అయితే కోపమా? సరే ఇప్పుడు ఎవరూ లేరుగా అని దగ్గరకు తీసుకొని ముద్దు పెట్టాను. ఛీపాడు. అంటూ బుగ్గ తుడుచుకొంటూ వెళ్ళింది.
ప్రధమ పాఠం.
ఆమ్మా అమ్మాయి కూడా, అదేమి పని అందరి ముందూ అన్నారు. అంటే అందరి ముండూ అమ్మాయికి ఇష్టమైనా పరువు పోయే పని చేయకూడదు. రహస్యంగా ఏమి చేసినా ఇష్ట మైతే చేయించుకొంటారు. చీ పాడు అంటూ సిగ్గు పడుతూవద్దు వద్దంటూనే..

బస్సులొ ప్రయాణించే వారు పొందు ఆనందానుభవాలు.
వెనక జేరి గుద్దకు మొడ్డ నాన్చి బస్సు కుదుపులకు ఇంకాస్త
గట్టిగా వత్తే మగాళ్ళు. వెనుక సీట్లొ నుంచి పిర్రలు వత్తేవాల్లు,
ముందున్న రాడ్ పై చేయి బెట్టి కురులు నిమిరేవాళ్ళు.
ఆడది నిల్చుంటే గుద్దకు ముక్కును ముఖాన్ని అన్చి వాసన చూసేవాళు.
ఆడది కూర్చొని వుంటే పక్కన నిలబడి చేతికి భుజానికి నిక్కిన మొడ్డ అన్చి వత్తే వాళ్ళు.
సళ్ళు మీటే వాళ్ళూ. మెడను నాకేవాళ్ళు.జడ లోని పూలు వాసన చూసే వాళ్ళు.
ఇలా యెన్నో రకలుగా తృప్తి బొందే మగాళ్ళూ.
ఇలా చేయించుకోంటూ ఆనందించే ఆడవాళ్ళూ కొంతమంది వున్నారు.

మీ అనుభవాలు పంచుకోండి. తిట్టించు కోవడాలూ వుంటాయి.
ఆడవాళ్ళ పరువు భంగము కాకుండా చెయ్యడం, ఒక కళ.

ఒక్కడు బస్సులో పిరుద లొత్తును సళ్ళను మీటుచుండునిం
కొక్కడు చంకవాసనలు జూడుమరొక్కడు ఛేయిగిల్లుచూ
నిక్కిన మొడ్డతో భుజము తాకును గుద్దకు నాన్చివత్తుచూ
ముక్కుచు కార్చునొక్కడు ముచ్చట దీర్చగ నాడువారికిన్

పుట్టిన పూకులో కసిగ మొడ్డను దించగ పపమందురే
పుట్టిన పూకులో పరులు మొడ్డలు దించుట కన్న పుత్రుడే
పెట్టగ పూకునిండుగను పట్టక మెల్లగ మెల్లమెల్లగా
పెట్టర సచ్చినోడకడుపొచ్చిన నేమిలె దెంగుసమ్మగా


శోభన తల్లి భారతికి కామమదోన్మత ముద్దులాడికిన్*
సామజ యానకున్* మిగుల జక్కని యింతికి కృష్ణవేణికిన్
కమ్మని నీరసామృతము జుర్రెద నిత్యము నితంబకుంభనీ
నా మది నీదు మోహము క్షణంబును దీరదు తల్లిభారతీ

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #43  
Old 24th March 2015
Custom title
 
Join Date: 15th October 2007
Posts: 1,154
Rep Power: 27 Points: 1301
xyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our community
Send a message via Yahoo to xyshiva
amma koduku

పంగను జాపయా జనని పుత్రుడు వంగొన బెట్టిపూకులో
లింగము బెట్టికుక్కియదిలించుచు నొక్కొక తాకుతాకినన్
లింగ నమశ్సివాయ గురు లింగమహేశ్వర రూప పుత్రుడా
దెంగర సచ్చినోడకసి దీరగ యన్నది కామిని తల్లిభారతీ

వాసన గల్గుమేను నిడు వాలుగ నుంగవ పెద్దగుబ్బలన్
గేసరి మధ్యమున్ మదన కేళికి నింపగు బాహుమూలవి
న్యాసము లావుగుద్దగలమ దోన్మత తల్లిని దెంగుచుండ యా
మీసము రానిపుత్రుడురతి నేర్పిన తల్లియె పొంగిపోవగన్

వాసన జూపిపూకురస మంతయు జుర్రగ నేర్పెతల్లియే
మీసము రాకముందుగనె పూకున చక్కెరపాలు తేనియల్
పోసియు చిన్ననాటరతి పోకడ లన్నియు నేర్పతల్లికే
దాసుడు నయ్యెయా సుతుడు తల్లిఋణంబును దీర్చుకోవగన్

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #44  
Old 2nd April 2015
Custom title
 
Join Date: 15th October 2007
Posts: 1,154
Rep Power: 27 Points: 1301
xyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our community
Send a message via Yahoo to xyshiva
KAMA SRUNGARAM

భారతదేశంలో కుల మతబేధాలను పాటిస్తారు. ముఖ్యంగా స్త్రీ పురుషులు పెళ్ళిచేసుకోవాలంటే కుల మతాలు అడ్డు వస్తాయి. ఒకే కులంలో తప్ప వివాహాం చేసుకోరు. ఇతర కులం వాళ్లని పెళ్ళిచేసుకోవడానికి అంగీకరించరు. అంతేకాకుండా అనేకవిషయాలలో ప్రజలను కుల మతాలు దూరంగా ఉంచుతున్నాయి. కాని లైంగిక సంపర్కం కోరుకునేవిషయంలో కులం,మతం, ప్రాంతం,భాషా ఆటంకం రావటంలేదు. అవతల వ్యక్తి అంగీకరిస్తే ఏకులమయినా, ఏమతమయినా, ఏప్రాంతమయినా,ఏభాషైనా లైంగిక సంపర్కం జరపుతారు. ఏదో ఒక క్షణంలోనైనా పరాయి స్త్రీలపై మనసు పడని పురుషుడుండడు. అలాగే పరపురుషునిపై ఏదో ఒక క్షణంలోనైనా మనసు పడని స్త్రీ ఉండదు. అందివస్తే లైంగిక సంపర్కం జరపడానికి వెనుకాడరు. వ్యభిచరించడానికి కూడా వెనుకాడరు. కొంతమందైతే బలవంతపు లైంగిసంపర్కానికి (ష్ట్రబిచీలికు) పాల్పడటానికి కూడా వెనుకాడరు. అన్నివిషయాలలో మనుషులను విడదీస్తున్న కులమతాలు లైంగిక సంపర్కం విషయంలో విడదీయలేక పోతున్నాయి. ఎందుకు?
పేద స్త్రీలు భుక్తి గడవక, వేరేపని దొరకక డబ్బుకోసం విధిలేక పడుపు వృత్తికి పాల్పడుతున్నారు. అది వాళ్ళ దరిద్రం. కాని కొంతమంది ధనవంతుల కుటుంబాలకు చెందిన స్త్రీలు, బాగా లైంగిక సంపర్కం జరుపగల భర్త ఉన్నా, వారికి ఇంట్లో సకల సౌకర్యాలు ఉన్నా, డబ్బులిచ్చి విటులను రప్పించుకొని లైంగిక సంపర్కం జరుపుతున్నారు. లేదా మరొకపురుషుడిని ఉంచుకొని అటు భర్తతో, ఇటు ఉంచుకున్న పురుషునితో తమ లైంగిక వాంఛను తీర్చుకుంటున్నారు. అంటే లైంగిక వాంఛకు పేద, ధనిక అనే బేధం లేదని స్పష్టమౌతున్నది.

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #45  
Old 2nd April 2015
Custom title
 
Join Date: 15th October 2007
Posts: 1,154
Rep Power: 27 Points: 1301
xyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our community
Send a message via Yahoo to xyshiva
INCEST

భారతదేశంలో కుల మతబేధాలను పాటిస్తారు. ముఖ్యంగా స్త్రీ పురుషులు పెళ్ళిచేసుకోవాలంటే కుల మతాలు అడ్డు వస్తాయి. ఒకే కులంలో తప్ప వివాహాం చేసుకోరు. ఇతర కులం వాళ్లని పెళ్ళిచేసుకోవడానికి అంగీకరించరు. అంతేకాకుండా అనేకవిషయాలలో ప్రజలను కుల మతాలు దూరంగా ఉంచుతున్నాయి. కాని లైంగిక సంపర్కం కోరుకునే విషయంలో కులం,మతం, ప్రాంతం,భాషా ఆటంకం రావటంలేదు. అవతల వ్యక్తి అంగీకరిస్తే ఏకులమయినా, ఏమతమయినా, ఏప్రాంతమయినా, ఏభాషైనా లైంగిక సంపర్కం జరపుతారు. ఏదో ఒక క్షణంలో నైనా పరాయి స్త్రీలపై మనసు పడని పురుషుడుండడు. అలాగే పరపురుషునిపై ఏదో ఒక క్షణంలో నైనా మనసు పడని స్త్రీ ఉండదు. అందివస్తే లైంగిక సంపర్కం జరపడానికి వెనుకాడరు. వ్యభిచరించడానికి కూడా వెనుకాడరు. కొంతమందైతే స్త్రీని బలవంతపు లైంగిసంపర్కానికి పాల్పడటానికి కూడా వెనుకాడరు. అన్నివిషయాలలో మనుషులను విడదీస్తున్న కులమతాలు లైంగిక సంపర్కం విషయంలో విడదీయలేక పోతున్నాయి. ఎందుకు?

పేద స్త్రీలు భుక్తి గడవక, వేరేపని దొరకక డబ్బుకోసం విధిలేక పడుపు వృత్తికి పాల్పడుతున్నారు. అది వాళ్ళ దరిద్రం. కాని కొంతమంది ధనవంతుల కుటుంబాలకు చెందిన స్త్రీలు, బాగా లైంగిక సంపర్కం జరుపగల భర్త ఉన్నా, వారికి ఇంట్లో సకల సౌకర్యాలు ఉన్నా, డబ్బులిచ్చి విటులను రప్పించుకొని లైంగిక సంపర్కం జరుపుతున్నారు. లేదా మరొకపురుషుడిని ఉంచుకొని అటు భర్తతో, ఇటు ఉంచుకున్న పురుషునితో తమ లైంగిక వాంఛను తీర్చుకుంటున్నారు. అంటే లైంగిక వాంఛకు పేద, ధనిక అనే బేధం లేదని స్పష్టమౌతున్నది.
రాంబాబు 25 సంవత్సరాల యువకుడు. ధనవంతుడు. అనేకమంది స్త్రీలతో అతనికి లైంగిక సంబంధంఉంది. ఎంత ఎక్కువ మంది స్త్రీలతో లైంగిక సంబంధం కలిగి ఉంటే అంత గొప్పగా భావించేవాడు. పరాయి స్త్రీలతో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకుని ఆనందించేవాడు. ఈవిషయం ఊళ్ళో అందరికి తెలుసు. ఐనా అతనిని ఎవరూ దూరంగా ఉంచలేదు. పైగా ఒకాయన పిల్లనిచ్చి పెళ్లిచేశాడు కూడా. పెళ్ళైన తరువాతైనా మారకపోతాడాయన్నది ఆయన ఆలోచన. పెళ్ళైన తర్వాతకూడా అతను అలా తిరగటం మానలేదు. కట్టుకున్న భార్యను కూడా తనకున్న ఉంపుడుగత్తెలలో ఒకరిగానే చూచేవాడు. అయినా ఎవరూ దూషించనూలేదు. '' అబ్బాయ్*! వ్యభిచారం మంచిది కాదురా! భార్యను బాగా చూచుకోరా!'' అంటూ సలహాలు మాత్రమే యిచ్చేవారు. ''ఆఒక్కవిషయంలో, అంటేపరాయిస్త్రీలతో లైంగిక సంబంధం కలిగియుండేవిషయంలో మినహా మిగతా విషయాలలో రాంబాబు బంగారం'' అంటూ కితాబులిచ్చేవారు. ఎంతమంది పరాయి స్త్రీలతో లైంగిక సంబంధం కలిగియున్నా, భర్తనే దైవంగా చూచుకోవాలని ఆభార్యకు కూడా సలహాలిస్తుండేవారు. ఆమెకూడా అలాగే నడుచుకుంటూ ఉండేది. కారణాలేమైనా రాంబాబు కొన్నిరోజుల తర్వాత వ్యభిచరించడం మానేశాడు. రాంబాబు బుధ్ధిమంతుడైనాడంటూ అందరూ మెచ్చుకున్నారు.

లక్ష్మి పెళ్ళీడుకొచ్చిన పిల్ల. వేషభాషలన్నీ ఆధునికంగా ఉంటాయి. జీవితంలో శారీరక సుఖంతో సహా అన్నిసుఖాలనూ అనుభవించాలని కోరుకునే మనిషి. తన కోరికల కనుగుణంగానే తనకు నచ్చిన యువకులతో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకునేది. కాకుంటే గర్భం రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకునేది. ఈవిషయం ఊళ్ళో అందరికి తెలిసింది. తిట్టిన తిట్టు తిట్టకుండా తిట్టారు. ఆ అమ్మాయి చెడిపోయిందన్నారు. ఆమె వలన ఊళ్ళో కుర్రోళ్ళు చెడిపోతున్నారన్నారు. తమ ఇళ్ళకు రావద్దన్నారు. తమ ఇంటికి వస్తే తమ పిల్లలు చెడిపోతారన్నారు. శంఖినీ జాతిస్త్రీ అన్నారు. ఆమెను పెళ్ళిచేసుకోవడానికి ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. ఊళ్లో వాళ్ళ బాధ పడలేక ఆమె తల్లిదండ్రులు తమ నివాసాన్ని పట్నానికి మార్చారు. దాంతో లక్ష్మి పట్నానికి చేరింది. పట్నం రాగానే లక్ష్మికి మధు అనే కుర్రాడితో పెళ్ళైంది. ఆ కుర్రాడు కూడా లక్ష్మికి లైంగిక సంబంధం ద్వారా పరాచయమైనవాడే. పెళ్ళికిముందే ఆ కుర్రాడికి అనేక మంది స్త్రీలతో లైంగిక సంబంధం ఉంది.అలాంటి అనేక మందిలో లక్ష్మి ఒకతి. కాకుంటే లక్ష్మితో లైంగిక సంబంధం పెళ్ళిగా మారింది. పెళ్ళైన తర్వాతకూడా మధు పరాయి స్త్రీలతో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకోవడం మానలేదు. లక్ష్మి కూడా తన విధానాన్ని విడనాడ లేదు. ఇతరులతో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకుని ఆనందించే హక్కు పురుషుని కెంత ఉందో స్త్రీకి కూడా అంతే ఉందని భావించింది. అందుకే పెళ్ళైనా తన పంధాను మార్చుకోలేదు. లక్ష్మికి ఇతరులతో ఉన్న లైంగిక సంబంధాల విషయం మధుకు కూడా తెలుసు. తనతో లైంగిక సంబంధం ఉన్న స్త్రీలను మధు అప్పుడప్పుడూ తన ఇంటికే తెచ్చుకొని లక్ష్మి చూస్తుండగానే ఆనందించేవాడు. లక్ష్మి కూడా ఏమీ అనేదికాదు. ఎవరిష్టం వారిదనుకునేది. ఒకరోజు లక్ష్మి తన కిష్టమైన కుర్రాడిని ఇంటికి పిలిపించుకుంది. అతనితో సంభోగం జరుపుతుండగా మధు చూశాడు. సహించలేకపోయాడు. ఫలితంగా పెళ్ళికి ముందు లక్ష్మితో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకుని పెళ్లి చేసుకున్న మధు, లక్ష్మిని వదిలేశాడు.
రాంబాబు,లక్ష్మి ఇద్దరూ చేసింది ఒకటే. ఇద్దరూ శారీరక సుఖం కావాలనుకున్నారు. ఇతరులతో లైంగిక సంబంధం కావాలనుకున్నారు. కాని సమాజం రాంబాబు విషయంలో ఉపేక్షించింది. లక్ష్మి విషయంలో దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించింది. చివరకు పెళ్ళికి ముందు లక్ష్మితో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకుని పెళ్లి చేసుకున్న భర్త కూడా వదిలేశాడు. ఇది కేవలం లక్ష్మి ఒక్కదాని కథేకాదు. భారత దేశంలో ఎంతోమంది స్త్రీలకథ. ఆ మాటకొస్తే, తరతమ బేధాలున్నప్పటికీ ప్రపంచ స్త్రీలందరి కథ. ఇతర అంశాలలో లేనట్లుగానే లైంగిక విషయాలలోనూ స్త్రీకి సమానత్వంలేదు. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది? దీనికి కారణాలేమిటి?
అదేవిధంగా వ్యభిచారానికి, బలవంతపు లైంగిక సంపర్కానికి పాల్పడటం (ష్ట్రబిచీలి) లాంటి చర్యలకు వ్యతిరేకంగా ఎన్నో చట్టాలు, శిక్షలు ఉన్నప్పటికీ మానవులు ఎందుకు వాటికి పాల్పడుతూనే ఉన్నారు? ఎందుకు వాటిని విడనాడటం లేదు? చట్టాలలోనే ఏమైనా లోపం ఉందా? లేక మానవ స్వభావానికి విరుధ్ధంగా చట్టాలు రూపొందించబడినాయా? ఎక్కడుందిలోపం?
బలవంతపు లైంగిసంపర్కానికి గురైన స్త్రీలు తమ శీలం పోయిందని విలవిలలాడి పోతున్నారు. ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. బలవంతపు లైంగిసంపర్కానికి (ష్ట్రబిచీలి కు) గురైనంతమాత్రాన విలవిలలాడి పోవలసిందేనా? ఆత్మహత్యలకు పాల్పడవలసిందేనా? అలా స్త్రీలు ఎందుకు భావిస్తున్నారు? బలవంతపు లైంగిసంపర్కానికి (ష్ట్రబిచీలి కు) మానవులు ఎందుకు పాల్పడుతున్నారు?
కొంతమంది భర్తలు భార్యలను అనుమానంతో వేధిస్తుంటారు. అనుమానం అంటే తన భార్య తనకు తెలియకుండా పర పురుషుడితో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకుందని అనుమానించడం. అదేవిధంగా కొంతమంది స్త్రీలు కూడా భర్తలను అనుమానిస్తున్నారు. అనుమానం అంటే తన భర్త తనకు తెలియకుండా పర స్త్రీతో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకున్నాడని అనుమానించడం. ఈ అనుమానంతో ఒకరినొకరు వేధించుకుంటున్నారు. తిట్టుకుంటున్నారు. కొట్టుకుంటున్నారు. విడి పోతున్నారు. ఆత్మ హత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇతరులతో లైంగిక సంబంధం ఉన్నంత మాత్రాన ఇవన్నీ జరుగవలసిందేనా?
ఇటీవల ఒకతండ్రి కన్నకూతురుతో లైంగిక సంపర్కం జరపటానికి సిధ్ధ పడ్డాడని, కూతురు అంగీకరించకుండా పోలీసుకేసు పెట్టిందని పేపర్లోచదివాను. దీనిలో మనకేమి అర్ధమౌతున్నది? కన్నకూతురునే తండ్రి మోహించాడు. కూతురు అంగీకరించలేదు గనుక లైంగిక సంపర్కం జరగకుండా ఆగిపోయింది. అంగీకరించిఉంటే లైంగిక సంపర్కం జరిగిఉండేది. ఆలాగే 02.03.2007 శుక్రవారం నాడు వరంగల్* జిల్లా కొత్తగూడ మండలం పెగడపల్లి గ్రామంలో ఎడం యాదయ్య (45) తన కన్నకూతురుపైనే ఆత్యాచారం చేశాడు (04.03.2007 వార్తా పత్రికలు చూడండి). నల్లగొండలో 03.02.2008న ఒక తండ్రి కన్న కూతురి తోనే లైంగిక సంపర్కం జరిపాడని టీవీ ఛానల్స్ వార్తను ప్రసారంచేశాయి. ఇక్కడ తండ్రీ కూతుళ్ళ మధ్య లైంగిక సంపర్కం జరిగి పోయింది.
మహారాష్ట్రలోని థానే జిల్లాకు చెందిన ఒక వ్యాపారి గత 9 సంవత్సరాలుగా తన కన్న కూతురునే (ప్రస్తుతం ఆ అమ్మాయికి 21 సం||ల వయస్సు) లైంగికంగా అనుభవిస్తున్నాడని, అతని భార్యకూడా కన్నకూతురుని అనుభవిస్తున్నందుకు సహకరించిందని 20.3.2009 హిందూ దిన పత్రిక వ్రాసింది.అంటే ఆ అమ్మాయి 12 ఏటనుండే, అంటే రజస్వల అయిననాటినుండే తండ్రితో లైంగిక సంపర్కంలో పాల్గొంటున్నదన్నమాట. ఏంజరిగిందో ఏమోగాని ఆవ్యాపారిని, అతని భార్యను పోలీసులు అరెస్టు చేశారని ఆ పత్రిక వ్రాసింది. ప్రైవేటుగా చదువుతూ, ఉద్యోగం చేసుకుంటున్న జడ్చర్లకు చెందిన మాధవీలతను తన బాబాయ్* ప్రేమించాడని 21.10.2007 పేపర్లో వచ్చింది. ఇవన్నీ పేపర్లలో వచ్చాయి కాబట్టి బాహ్య ప్రపంచానికి తెలిశాయి. పేపర్ల కెక్కకుండా ఎన్నిజరుగుతున్నాయో ఆలోచించాలి. తండ్రుల మోహాన్ని ఆమోదించిన కూతుళ్లు కూడా ఉండి ఉండవచ్చు. అలాగె పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన పండ్రాజు వెంకటరాజు. కృష్ణాజిల్లా కృత్తివెన్ను మండలం దోమలగొందిలో నివాస ముంటున్న తన సొంత పెద్దమ్మ విశ్వనాధపల్లి దుర్గమ్మతో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకున్నాడని 24.06.2007 వార్తా పత్రికలలో వచ్చింది. అంటే ఆతల్లి కొడుకులు ఒకరినొకరు ఇష్టపడి లైంగిక సంపర్కం జరుపుకుంటున్నారన్నమాట.
రెండు దశాబ్దాల క్రితం వార్తా పత్రికల్లో వచ్చిన వార్త. ఆంధ్ర లో, ఒకాయన తను కొన్న పాత ఇల్లు పడగొట్టి కొత్త ఇల్లు కట్టిం చు కొవడానికి తవ్వుతుంటే పునాదుల్లో శల్యావస్థ లో వున్న శవం అవశేషాలు బయట పడ్డాయి.
అక్కడ వున్నబట్టలు, ఇంకా కొన్ని ఆధారాలు పరిశీలించి ఆ శవం ఆ ఇంటి యజమానిదే నని పోలీసులు గుర్తించారు. ఆతని భార్య ఇల్లు అమ్మేసి మద్రాస్ లో వుంటుందని వూళ్ళో వాళ్ళు చెప్పారు. పరిశోధన లో బయట పడిన నగ్న సత్యాలు.

ఇక అక్కడక్కడ సోదరీసోదరుల మధ్య కూడా లైంగిక సంపర్కం జరుగుతున్నది. పిల్లలను కన్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇటీవల ఒక ప్రైవేటు కంపెనీలో మంచి జీతంతో ఉద్యోగం చేస్తున్న భార్యాభర్తలను అనుకోకుండా కలిశాను. వారెంతో అన్యోన్యంగా ఉన్నారని నాకర్ధమైంది. వారికొక 6 ఏళ్ల వయసు కలిగిన మగబిడ్డ కూడా ఉన్నాడు. భార్యాభర్తలుగా ఉన్న వారిద్దరూ ఒకే తల్లి గర్భాన జన్మించిన అన్నా చెల్లెళ్ళని ఆకుటుంబంతో బాగా పరిచయం పెరిగిన తర్వాత మాత్రమే నాకు తెలిసింది. వారు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకొని పెళ్ళి చేసుకున్నారట. ఇది సమాజంలో తప్పుగదాయని ప్రశ్నించాను. మేము చెప్పకపోతే మేము అన్నా చెల్లెళ్ళమన్నవిషయాన్ని మీరెలా గ్రహించగలరని నన్ను ప్రశ్నించారు. అన్నా చెల్లెళ్ళమైన మేము ప్రేమించుకొని, పెళ్ళి చేసుకోవటం ద్వారా సమాజానికి మేమేం నష్టం కలిగించామో చెప్పమన్నారు. అన్నా చెల్లెళ్ళమైనంత మాత్రాన లైంగిక స్వేఛ్ఛను అనుభవించే మా హక్కును మేమెందుకు వదులుకోవాలని ప్రశ్నించారు. వరంగల్* జిల్లా శాయంపేట మండలం లోని కాట్రపల్లి గ్రామంలోని రాధిక అనే యువతిని ఆమె సొంత పెదనాన్న కొడుకు అయిన దేవేందర్* అనే యువకుడు హైదరాబాద్* తీసుకువెళ్ళి వివాహం చేసుకున్నాడని టి.వి9 ఛానల్* 24.8.2007 ఉదయం ఒక వార్తను ప్రసారం చేసింది. అంటే వావి వరుసలు కూడా లైంగిక వాంఛను ఆపలేకపోతున్నాయి. ఎందుకని?

లైంగిక సంపర్కం జరిపే వయసొచ్చిన కొడుకు ఉండికూడా కొంతమంది తల్లులు, కొడుకు చూడకుండా గాని, లేదా కొన్ని సందర్భాలలో కొడుకు చూచినా గాని పరపురుషులతో లైంగిక సంపర్కం జరుపుతున్నారు. అంటే ఈడొచ్చిన కొడుకున్నా సరే స్త్రీలు తమ లైంగిక వాంఛను తీర్చుకోవడానికి వెనుకాడటంలేదు.ఎందుకని?

కొంతమంది పండగల పేరుతో, పబ్బాల పేరుతో, మరి కొంత మంది స్నేహం పేరుతో రెండు కుటుంబాలు కలసి భార్యలను,భర్తలను మార్చుకొని లైంగిక సంపర్కం జరుపుతున్నారు. అంటే రెండు జంటలు తమ భాగస్వామిని మార్చుకోని లైంగిక సంపర్కం జరపడానికి ఇష్టపడ్డాయన్నమాట. అలాంటి రెండు కుటుంబాలను నేను స్వయంగా చూశాను. ఆ రెండు కుటుంబాలలో ముగ్గురు మగవారు, ఐదుగురు స్త్రీలు ఉన్నారు. వారితో నేను మాట్లాడినపుడు వారేమీ సంకోచాన్ని వెలిబుచ్చలేదు. ఆముగ్గురిలో తమకు ఎప్పుడు ఏమగవాడు కావాలన్నా అతనితో లైంగిక సంపర్కం జరిపించుకుంటామని, తన భర్త ఇంట్లో ఉండగానే తన పడకగదిలో అవతలి కుటుంబంలోని మగాడితో లైంగిక సంపర్కం జరిపించుకునే స్వేఛ్ఛ తమకుందని ఆ స్త్రీలు చెప్పారు. తన భర్తకు ఎప్పుడు అవతలి కుటుంబంలోని స్త్రీ కావాలనుకున్నా,నిరభ్యంతరంగా తమ ఇంటికి పిలిపించు కోవడమో లేక తానే అమె ఇంటికి వెళ్ళడమో చేస్తాడని, అలాగే అవతలి కుటుంబంలోని మగాడు ఏక్షణంలో తనను కావాలని పిలిచినా తాను అతనింటికి వెళ్ళడమో లేక అతనే తనింటికి రావడమో చేస్తామని చెప్పారు. అలాగే తమ మగాళ్ళు ఎప్పుడైనా పరాయి స్త్రీని ఇంటికి తెచ్చుకొని లైంగిక సంపర్కం జరుపుతున్నా తాము అభ్యంతరం చెప్పమని, అలాగే తాము ఎప్పుడైనా సరదాకోసం వేరే కుర్రాళ్ళను ఇంటికి తెచ్చుకొని లైంగిక సంపర్కం జరిపించుకుంటున్నా, తమ మగాళ్ళు తమ భార్యలు ముచ్చట తీర్చుకోవటంగా భావిస్తారే తప్ప తమకు అభ్యంతరం చెప్పరని ఆ ఇంటి స్త్రీలు స్పష్టంచేశారు. అయితే తాము తమ కాపురాలను తాము వివాహమాడిన వారితోనే చేస్తున్నామని, తాము లైంగిక స్వేఛ్చను అనుభవిస్తున్నాం తప్ప కుటుంబ వ్యవస్థను వదులుకోవటం లేదని చెప్పారు. ఇవన్నీ మనం చెప్పుకునే నైతిక విలువలకు విరుధ్దంగా ఉన్నాయి కదూ! అంటే నైతిక విలువలు కూడా లైంగిక వాంఛను ఆపలేక పోతున్నాయి. ఎందుకని?
చివరగా లైంగిక విబేధాలు కూడా లైంగిక వాంఛను ఆపలేకపోతున్నాయి. ఇద్దరు మగవారు లేదా ఇద్దరు ఆడవారు ప్రేమించుకొని పెండ్లిచేసుకుంటున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. 2006లో కరీంనగర్*లో ఇద్దరు ఆడవారు ప్రేమించుకొని పెండ్లి చేసుకున్నారని టి.వి.ఛానల్స్* ప్రసారం చేసాయి. విశాఖ జిల్లా పాత సబ్బవరంలో గంగిరెడ్లకాలనీకి చెందిన కుమారీ, లక్ష్మి లనే ఇద్దరు యువతులు ప్రేమించుకొని పెండ్లి చేసుకున్నారు. పాత సబ్బవరంలో వీరు ఇల్లు తీసుకొని కాపురంకూడా పెట్టారని 31.10.2007 న ఒక దిన పత్రిక వారి పెళ్ళిఫొటోలతో సహా ప్రచురించింది.

ఇవే కాకుండా విర్యార్ధినులతో లైంగిక సంపర్కానికి పాల్పడ్డ ఉపాధ్యాయులు, టీచర్లను రేప్* చేయడం లేదా లేపుకు పోయి పెండ్లి చేసుకోవడం చేసిన విద్యార్థులు ఉన్నారు. పవిత్రంగా చెప్పుకునే ఈసంబంధాలేవీ లైంగిక వాంఛను ఆపలేకపోతున్నాయన్నది స్పష్టం. ఎందువలన?

ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నింటికీ ప్రకృతి పరంగా లభించే సమాధానం, విశ్లేషణే ఈవ్యాసం యొక్క ఉద్దేశ్యం.
కారణాలు స్పష్టం. స్త్రీలను పురుషుల వ్యక్తిగత ఆస్తిగా భావించడం. ప్రకృతి సంబంధమైన లైంగికాంశాలలో సామాజికాంశాలు చోటుచేసుకోవటం. సహజమైన లైంగిక సంపర్కాన్ని అసహజమైన అంశంగా మార్చి వేయడం. ఏశక్తీ లైంగిక వాంఛను ఆపలేకపోతున్నా బలవంతంగా లైంగిక స్వేఛ్ఛను అరికట్టడం, లైంగిక సంపర్క ప్రక్రియ సహజమైనదని తెలిసికూడా కొంతమంది మధ్య లైంగిక సంపర్కాన్ని నిషేధించడం. ఇవన్నీ కారణాలు. ఈఅంశాలను మరింతగా లోతుగా పరిశీలిద్దాం.
ముందుగా లైంగికాంశాలను పరిశీలిద్దాం.
శారీరక వాంఛయొక్క క్రియారూపమే లైంగిక సంపర్కం. వాంఛ లేదా కోరిక అనేది మనసుకు సంబంధించిన అంశం. మెదడు యొక్క చలన(కదలిక) రూపమే మనసు. చేయి చలిస్తే పని అంటాము. కాలు కదిలితే నడక అంటాము. అదేవిధంగా మెదడులోని పదార్ధాలు చలిస్తే మనసు అంటాము.అంతే తప్ప మనసు అనేది వేరుగా ఉండదు.అంటే మనసు అనేది శరీరం నుండి వేరుకాదు అని అర్ధం. శరీరంలో జరిగే మార్పులకు అనుగుణంగా మెదడు చలిస్తుంది. శరీరానికి తగిన అదేశాలు ఇస్తుంది.ఈ ఆదేశాలకనుగుణంగా పని జరుగుతుంది. ఈ ఆదేశాలు వివిధ రకాలుగా ఉంటాయి. ఉదాహరణకు శరీరంలో శక్తినిచ్చే పదార్ధాలు తగ్గగానే మెదడు, జిహ్మలోని కండరాలకు ఆదేశాలిస్తుంది. ఫలితంగా ఆకలేస్తుంది. ఆకలి తీర్చుకోవడానికి ఆహారం తీసుకుంటాము. ఆహారం తీసుకోవడం, తీసుకున్న ఆహారం జీర్ణమవడం, అనేవి మెదడు ఆదేశాలకు క్రియారూపాలు. అదేవిధంగా పురుషుడి శుక్రకోశాలలో శుక్రం నిండగానే మెదడు శరీరంలోని నాడులను ప్రేరేపిస్తుంది. ముఖ్యంగా కామనాడులను ప్రేరేపిస్తుంది. శుక్రాన్ని వదలి వేయాలని జననేంద్రియ నాడులను ఆదేశిస్తుంది. శుక్రానికి సంతానోత్పత్తి అనే ప్రయోజనం ఉంది. కనుక శుక్రాన్ని వదలి వేయడానికి తగిన స్థానం స్త్రీ యొక్క యోని. కనుక స్త్రీని చేరాలని శరీరం తహతహ లాడుతుంది. ఫలితంగా పురుషుడు స్త్రీని కోరుతాడు. ఏవిధంగానైనా స్త్రీని పొందాలనుకుంటాడు. బలత్కారంచేసైనా స్త్రీని పొందాలనిపిస్తుంది. ధైర్యవంతుడైతే బలత్కారం కూడాచేస్తాడు. ఏదో విధంగా స్త్రీ లభిస్తే లైంగిక సంపర్కం జరుగుతుంది. శుక్రాన్ని వదలి వేయగానే పురుషుడు ఆనందం పొందుతాడు. ఒకవేళ స్త్రీ లభించకపోతే, కామనాడుల ప్రేరణవలన స్వప్న స్కలనాలద్వారా శుక్రం పోతుంది. లేదా హస్త ప్రయోగంద్వారా గాని, పురుషాంగానికి మరేరూపంలోనైనా రాపిడి కలిగించడంద్వారాగాని శుక్రాన్ని వదలివేయాలనిపిస్తుంది. వదలివేస్తాడు.

ఇక స్త్రీ పరిస్థితికూడా అంతే. అండాశయాలలో అండాలు ఏర్పడగానే మెదడు శరీరంలోని కామనాడులను ప్రేరేపిస్తుంది. అండం గర్భాశయాన్ని చేరగానే ఈ ప్రేరణ మరింత పెరుగుతుంది. ఈ అండం పురుషుని శుక్రం కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉంటుంది. అయితే శుక్రం కావాలంటే స్త్రీ పురుషుని చేత లైంగిక సంపర్కం జరిపించుకోవాలి. దానికోసం మెదడు శరీరంలోని కామనాడులను ప్రేరేపిస్తుంది. పురుషుడి పొందుకోసం స్త్రీ శరీరం తహతహలాడుతుంది. అందుకే స్త్రీ పురుషుని కోరుతుంది. ఆకోర్కె కలిగినప్పుడు, హావభావాలద్వారా, వేషభాషలద్వారా స్త్రీ పురుషుడిని ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. పురుషుడు లభిస్తే లైంగిక సంపర్కం జరుగుతుంది. పురుషాంగం రాపిడికి స్త్రీ ఆనందం పొందుతుంది. యోనిలో శుక్రం పడగానే స్త్రీ పరవశించి పోతుంది. యోనిలో పడిన శుక్రం అండాన్ని చేరితే పిండంగా మారుతుంది. లేకుంటే కొద్ది రోజుల అనంతరం అండం బహిష్టు రూపంలో బయటకు పోతుంది.

దీనినిబట్టి మనకేమి అర్ధమౌతుంది? స్త్రీ పురుషుల లైంగిక సంపర్కమనేది ప్రకృతి సిధ్ధంగా జరిగే శారీరక ప్రకియ. ఇది సహజసిధ్ధమైనది. స్త్రీ, పురుషుడిని కోరుతుంది. లైంగిక సంపర్కానికి కావలసింది పురుషుడు. లైంగిక సంపర్కానికి సంబంధించినంతవరకు ఆపురుషుడు ఎవరన్నది అనవసరం. అలాగే పురుషుడు, స్త్రీని కోరుతాడు. ఇక్కడ లైంగిక సంపర్కానికి కావలసింది స్త్రీ. లైంగిక సంపర్కానికి సంబంధించి నంతవరకు ఆ స్త్రీ ఎవరన్నది అనవసరం. స్త్రీ, పురుషులెవరైనా లైంగిక సంపర్క ప్రక్రియ జరిగే తీరు ఒక్కటే. కావలసిందల్లా స్త్రీ, పురుషుల మధ్య కోరిక. పరస్పర ఇష్టత. లైంగిక సంపర్క ప్రక్రియకు స్త్రీ పురుషులెవరన్న దానితో సంబంధంలేదు. స్త్రీ ఎవరు, పురుషుడెవరు అన్నది సామాజిక పరమైనవేతప్ప ప్రకృతిపరమైనవి కావు. వారిమధ్య ఉండే వావి వరుసలతో సంబంధం లేదు. వావి వరుసలు సామాజికాంశాలు. సమాజం పెరుగుతూ ఉన్నకొలది ఏర్పాటు చేసుకోబడినవి. లైంగిక సంపర్క ప్రక్రియ ప్రకృతి సిధ్దమైనది. మానవులు సమాజంగా ఏర్పడక ముందునుండి ఉన్నది. ఇంకా చెప్పాలంటే, మానవ జాతి పుట్టుకే లైంగిక సంపర్క ప్రక్రియ ద్వారా జరిగినది. మరి ఆనాడు ఏమి వావి వరుసలున్నాయి? ఏవావి వరుసలు లేవు. ఆంటే వావి వరుసలకు, లైంగిక సంపర్కం జరపటానికి సంబంధం లేదు. ఇంకా చెప్పాలంటే మధ్యలో వచ్చిన వావివరుసలు లైంగిక సంపర్కం జరపడంపై ఆంక్షలు విధించాయి. స్త్రీ పురుషులకు లైంగిక స్వేఛ్ఛలేకుండా చేశాయి. దీనిని మరింత వివరంగా పరిశీలిద్దాం.
సుమారు 20సం||ల వయసు గల స్త్రీ, 20సం||ల వయసు గల పురుషునితో లైంగిక సంపర్కంలో పాల్గొని మగ బిడ్డను కన్నదనుకుందాం. అమరుసటి సంవత్సరం మరో కాన్పులో ఆడబిడ్డను కన్నదనుకుందాం. ఆ మగ బిడ్డ 16,17 సంవత్సరాల వయసునుండి లైంగిక సంపర్కం జరపడానికి సిధ్ధంగా ఉంటాడు. అప్పటికి ఆ తల్లికూడా సుమారు 36,37 సంవత్సరాల వయసులో ఉండి లైంగిక సంపర్కంలో బాగా పాల్గొనే వయసులోనే ఉంటుంది. అంటే తల్లీ, కొడుకు ఇద్దరూ లైంగిక సంపర్కంలో పాల్గొనే వయసులోనే ఉంటారు. ఇద్దరూ లైంగిక సంపర్కంలో పాల్గొనే వయసులో ఉన్నప్పటకీ, వారిద్దరి మధ్య లైంగిక సంపర్కాన్ని వావి వరుసల పేరుతో నిషేధించారు. ఇద్దరూ ఇష్ట పడితే, ఆ తల్లితో కొడుకు ఎందుకు లైంగిక సంపర్కం జరుపకూడదు? ఇతరవిషయాలలో కొడుకు తనను సుఖపెట్టాలని కోరుకునేతల్లి, కొడుకుతో లైంగిక సంపర్కంలో పాల్గొని తనకు కావలసిన లైంగిక సుఖాన్ని కొడుకు ద్వారా ఎందుకు పొందకూడదు? లేదా తల్లి నుండి కొడుకు ఎందుకు లైంగిక సుఖాన్ని పొందకూడదు?తల్లి బిడ్డకు అన్నివిషయాలు నేర్పుతుంది. కాని లైంగిక సంపర్కం ఎలా జరపాలో మాత్రం నేర్పటంలేదు. దీనికి ప్రకృతి సిధ్ధమైన లేక శారీరక పరమైన ఆటంకాలేమైనా ఉన్నాయా ఆంటే ఏమీలేవు. అలా రతిలో పాల్గొన్నందువలన శారీరకంగాని, ఆరోగ్య పరంగా కాని వీరికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు రావన్నది వాస్తవం. ఆ తల్లి ఇతర పురుషునితో, ఆ కొడుకు ఇతర స్త్రీతో లైంగిక సంపర్కంలో పాల్గొన్నప్పుడు ఎలాంటి ఆనందం పొందుతారో ఆ తల్లీ కొడుకులు లైంగిక సంపర్కం జరుపుకున్నా అలాంటి ఆనందాన్నే పొందుతారు. అయినా సరే వారిద్దరి మధ్య రతిని నిషేధించారు. అదే విధంగా తండ్రి కూతురుతో లైంగిక సంపర్కం జరుపవచ్చు. సోదరీ సోదరులిద్దరూ లైంగిక సంపర్కం జరుప వచ్చు. ఇలా రతి జరపటంవలన ఎలాంటి శారీరక ఆరోగ్య సమస్యలు రావు. అలా జరగకూడదని ప్రకృతి పరమైన నిబంధనలేమీలేవు. ఇష్ట పూర్వకంగా జరిగినపుడు వీరు పొందే ఆనందం ఒక్కటే. ఇష్ట పూర్వకంగా జరిపినపుడు, స్త్రీ మొగుడితో లైంగిక సంపర్కం జరిపించుకున్నప్పుడు ఎలాతన కామ వాంఛను తీర్చు కొనడంద్వారా ఆనందం అనుభవిస్తుందో, కొడుకుతో లైంగిక సంపర్కం జరిపించుకున్నప్పుడు కూడా అంతే మోతాదులో, ఇంకా చెప్పాలంటే, మరింత ఎక్కువగా కామ వాంఛను తీర్చుకుంటుంది. ఎక్కువ ఆనందాన్ని పొందుతుంది. ఎందుకంటే కొడుకు మొగుడు కంటే కుర్రాడుగా ఉంటాడు. బాగా హుషారుగా రతి జరుపగలడు. నిజానికి తల్లీ కొడుకులమధ్య లైంగిక సంపర్కాన్ని నిషేధించడం ద్వారా తల్లి లైంగికానందాన్ని పొందే స్వేఛ్ఛను హరించారు. విచిత్రమేమిటంటే, కొన్నిసందర్భాలలో భర్త సమక్షంలోనే వేరేపురుషునితో లైంగిక సంపర్కం జరిపించుకోవడానికి స్త్రీలను అనుమతించారు. వీటికి నిదర్శనాలను మన పురాణాలలో చూడవచ్చు. కాని ఇంట్లోనే ఉన్న మరో పురుషుడైన కొడుకుతో లైంగిక సంబంధం జరిపించుకోవడాన్ని మాత్రం నిషేధించారు. అలాగే తండ్రి కూతురుతో లైంగిక సంపర్కం జరిపినపుడు మరింత ఆనందాన్ని పొందుతాడు. కారణం కూతురు కుర్రపిల్ల కావడమే. అలాగే సోదరీ సోదరులు కూడా లైంగిక సంపర్కం జరుపుకున్నప్పుడు మరింత ఆనందాన్ని పొందుతారు. కారణం వారిద్దరూ మంచి వయస్సులో ఉండటమే.

అయితే ఇక్కడ కొన్ని ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి. కని పెంచిన బిడ్డతో తల్లి లైంగిక సంపర్కంలో పాల్గొనగలదా? తను చనుబాలు ఇచ్చిన అవే చళ్ళను, కామంతో చీకుతూ, ముని పంట ముచ్చికలను కొరుకుతూ, చేతితో నిమరుతూ, నొక్కుతూ సుఖపెట్టమని అదేబిడ్డకు అందివ్వగలదా? తన ప్రక్కలో పండేసుకుని లాలి పాట పాడుతూ జోకొట్టి నిద్రపుచ్చిన బిడ్డ, ఇప్పుడు తనపైన పడుకుని లేచిన పురుషాంగంతో సిధ్ధంగా ఉంటే, క్రింద నగ్నంగా పడుకొని ఆపురుషాంగాన్ని పట్టుకొని తన యోనిలో పెట్టుకోగలదా? కొడుకు పురుషాంగాన్ని తన యోనిలో పెట్టి పైకి క్రిందకు ఊగుతూ రతి జరుపుతుంటే ఎదురొత్తులిస్తూ కేరింతలు కొట్టగలదా? రతి కూజితాలను పలికించగలదా? కొడుకు పురుషాంగంతో ముఖ రతి జరుపగలదా? బిడ్డను ముద్దాడిన తన పెదవులను అదే బిడ్డకు కామంతో ముద్దుపెట్టమని అందించగలదా? కొడుకు పైన పడుకుని తన ముఖమంతా ముద్దులు పెడుతూ బుగ్గలు కొరుకుతుంటే ఆనందించగలదా? ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే తను చంకనెత్తుకొని ఆడిస్తూ పెంచిన కొడుకు, నేడు తనను కౌగలించుకుని ముద్దాడుతూ కామచేష్టలు చేస్తుంటే, ఆ కౌగిట్లో ఒదిగిపోయి, సిగ్గులొలికించగలదా? కామప్రేరితుడైన కొడుకు చేసే శృంగారచేష్టలకు తనశరీరాన్ని నగ్నంగా అర్పించుకోగలదా? తెల్లచీరకట్టుకొని, తల నిండ మల్లెలు పెట్టుకొని, నగలుధరించి, సెంటు రాసుకుని గుభాళించే మేని సువాసనలతో, మరులు గొలిపే క్రీగంటి చూపులతో శృంగార రస ప్రపూర్ణయై కొడుకును శృంగారానికి ప్రేరేపించగలదా? రాత్రంతా కొడుకుతో రతి క్రీడలాడి ఉదయాన్నే లేచి, తన రేగిన జుట్టు, చెదరిన బొట్టు, ఉబికిన చనుకట్టు, ముడి వీడిన రవిక కట్టు, బుగ్గన పంటిగాటు, జారిన పైట,వాడిన మల్లెలను అద్దంలో చూచుకొని రాత్రి అనుభవించిన రతిసుఖాన్ని, శృంగార చేష్టలను గుర్తుకు తెచ్చుకొని మురిసిపోగలదా? అలా మురిసిపోతున్నప్పుడు కొడుకు వెనుకనుండి కౌగలించుకొని సరసమాడుతూ చళ్ళు నొక్కుతుంటే, లేచిన పురుషాంగం పిరుదుల మధ్య గుచ్చుకుంటూ ఉంటే, మత్తుగా కొడుకు మగతనాన్ని తలచుకుంటూ కౌగిట్లో హాయిననుభవించగలదా? అటు భర్త, ఇటు రాత్రి తనతో రతి క్రీడలాడిన కొడుకు ఇద్దరూ తన ముందు తిరుగుతుంటే ఇద్దరినీ ఒకేవిధంగా చూడగలదా? ఒకరోజు కొడుకుకు, మరొక రోజు భర్తకు తన శరీరాన్ని అర్పించి లైంగికానందం పొందగలదా? కొడుకువల్ల తాను గర్భవతి అయితే, నీవలననే నాకు కడుపొచ్చిందని కొడుకుతో చెప్పి మురిసి పోగలదా? తన కొడుకు తనకు గర్భం చేశాడని భర్తతో చెప్పి ఆనందించ గలదా? కొడుకు చేసిన గర్భంతో భర్త ముందు మామూలుగా తిరుగ గలదా? తన కొడుకు తనకు గర్భంచేశాడని పదిమందితో గర్వంగా చెప్పగలదా?

ఇవే ప్రశ్నలు కొడుకు విషయంలోనూ తలెత్తుతాయి. కని పెంచిన తల్లితో లైంగిక సంపర్కంలో పాల్గొనగలడా? తను పాలుకుడిచిన తల్లి చళ్ళను కామంతో చీకుతూ,మునిపంట ముచ్చికలను కొరుకుతూ, చేతితో నిమరుతూ, నొక్కుతూ తల్లిలో కామాన్ని ప్రేరేపించగలడా? తనను ప్రక్కలో పండేసుకుని లాలి పాట పాడుతూ జోకొట్టి నిద్రపుచ్చిన తల్లితన క్రింద నగ్నంగా పడుకొని ఉంటే, తాను తల్లిమీద పడుకుని, క్రింద నగ్నంగా పడుకొనియున్న తల్లివైపుచూస్తూ తన లేచిన పురుషాంగాన్నితల్లి యోనిలో పెట్టగలడా?పురుషాంగాన్ని యోనిలో పెట్టి రతి జరుపుతుంటే ఎదురొత్తులిస్తూ తల్లి కొట్టే కేరింతలు విని ఆనందించగలడా? తనను ముద్దాడిన తల్లి పెదవులను అందుకొని మునిపంట కొరుకగలడా? పౖౖెన పడుకుని తల్లి ముఖమంతా ముద్దులు పెడుతూ బుగ్గలు కొరుకగలడా? తను ముని పంట బుగ్గలు కొరుకుతుంటే తల్లి పరవశంతో కూడిన బాధతో వేసే రతి కూజితాలను విని ఆనందించగలడా? నగ్నంగా పడుకొని యున్న తల్లి శరీరం మొత్తాన్ని నిమురుతూ గిలిగింతలు పెట్టగలడా?గిలిగింతలతో తల్లి కేరింతలు కొడుతుంటే ఆనందించగలడా? ముఖరతి జరుపడానికి తన పురుషాంగాన్ని తల్లి నోటికి అందివ్వగలడా? తల్లి తన పురుషాంగాన్ని నోటిలో పెట్టుకొని ముఖరతి జరుపుతుంటే తల్లి నోటివైపు నడుము ఊపుతూ ఆనందించగలడా?తల్లి నోటిలో వీర్యాన్ని చిందించి ఆనందించగలడా? తాను తల్లి యోనితో ముఖరతి జరుపగలడా? తెల్లచీరకట్టుకొని, తల నిండ మల్లెలు పెట్టుకొని, నగలుధరించి, సెంటు రాసుకుని గుభాళించే మేని సువాసనలతో, మత్తుగొలిపే క్రీగంటి చూపులతో శృంగార రసప్రపూర్ణయై సిగ్గులొలుకుతున్న తల్లిని తన కౌగిట్లోకి తీసుకుని శృంగారచేష్టలు చేస్తూ వివస్త్రను చేసి రతిక్రీడ జరుపగలడా? రాత్రంతా తన పక్కలో పడుకుని, తనతో రతి క్రీడలాడిన తల్లి, ఉదయాన్నే లేచి, తన రేగిన జుట్టు, చెదరిన బొట్టు, ఉబికిన చనుకట్టు, ముడి వీడిన రవిక కట్టు, బుగ్గన పంటిగాటు, జారిన పైట, వాడిన మల్లెలను అద్దంలో చూచుకొంటూ రాత్రి అనుభవించిన రతిసుఖాన్ని, శృంగార చేష్టలను గుర్తుకు తెచ్చుకొని మురిసిపోతుంటే, వెనుకనుండి కౌగలించుకొని,చళ్ళు నొక్కుతూ లేచిన తన పురుషాంగాన్ని తల్లి పిరుదుల మధ్య పెట్టి నిమురుతూ సరసమాడగలడా? తనవల్ల తన తల్లి గర్భవతి అయితే, తల్లి తనద్వారా బిడ్డను కనబోతుందని మురిసిపోతూ తల్లితో సరసమాడగలడా? నేను అమ్మను గర్భవతిని చేశానని గర్వంగా తండ్రితో చెప్పగలడా?ఇవన్నీ భర్త భార్యతో చేసే శృంగార చేష్టలు. ఈ శృంగార చేష్టలను కొడుకు తల్లితో చేయగలడా? ఇవన్నీ చేయగలరు.

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #46  
Old 2nd April 2015
Custom title
 
Join Date: 15th October 2007
Posts: 1,154
Rep Power: 27 Points: 1301
xyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our community
Send a message via Yahoo to xyshiva
INCEST

తల్లీ కొడుకుల మధ్య, తండ్రి కూతురు మధ్య, సోదరీ సోదరుల మధ్య లైంగిక సంపర్కాన్ని సమాజం మనసా,వాచా, కర్మణా ఆమోదిస్తే వారు ఎంతటి శృంగార రసానుభూతినైనా పొందగలరు. ఎందుకంటే లైంగిక సంపర్కానికి వావి వరుసలు, వయోబేధాలు అడ్డంరావు. లైంగిక సంపర్కం సజావుగా ఆనందమయంగా జరగాలంటే,లైంగిక సంపర్కంలో పాల్గొనే స్త్రీ పురుషులిరువురూ లైంగిక సంపర్కానికి మానసికంగా సంసిధ్ధులై ఉండటం ముఖ్యమని మానసిక శాస్త్రవేత్తలలో సహా వైద్యనిపుణులందరూ స్పష్టంచేస్తున్నారు. అంటే లైంగిక సంపర్కంలో శృంగార రసానుభూతిని పొందటానికి మానసిక సంసిధ్ధత ముఖ్యం. అయితే లైంగిక సంపర్కానికి మానసికంగా ఎప్పుడు సంసిధ్ధులౌతారు? తమ మధ్య లైంగిక సంపర్కాన్ని సమాజం మొత్తం ఆమోదించిందని వారికి నమ్మకమేర్పడినప్పుడు వారు మానసికంగా సంసిధ్ధులౌతారు. సమాజం ఏకొద్దిమేరకైనా ఆమోదించ లేదని వారిమనసులో ఉంటే ఆమేరకు వారు లైంగిక సంపర్కానికి మానసిక సంసిధ్ధత వ్యక్తంచేయలేరు. ఉదాహరణకు పెళ్లిచేసుకున్న స్త్రీ పురుషుల మధ్య లైంగిక సంపర్కాన్ని సమాజం ఆమోదించింది గనుకనే వారు లైంగిక సంపర్కానికి మానసిక సంసిధ్ధులై ఉంటారు. వారి మధ్య లైంగిక సంపర్కం వారు కోరుకున్నన్ని సార్లు జరుగుతుంది. భార్యా భర్తలైనప్పటికీ బహిరంగంగా లైంగిక సంపర్కం జరపడానికి సమాజ ఆమోదంలేదు. ఎవరైనా బహిరంగంగా లైంగిక సంపర్కం జరపుతుంటే సమాజం వారిని ఈసడించుకుంటుంది. వారిమీద తిరగ బడుతుంది.అది తప్పుగా సమాజం నిర్ణయించింది. తప్పుగా భావిస్తారుగనుకనే బహిరంగంగా లైంగిక సంపర్కం జరపడానికి సిగ్గు పడతారు,భయపడతారు. మానసిక సంసిధ్ధత వ్యక్తంచేయరు. పెళ్ళిచేసుకున్న స్త్రీ పురుషుల మధ్య లైంగిక సంపర్కం నాలుగు గోడల మధ్య జరపడం తప్పుకాదని సమాజం తేల్చిచెప్పింది గనుకనే వారు సిగ్గు పడకుండా లైంగిక సంపర్కం జరుపుతారు. పురాణాల కాలంలో యజ్ఞయాగాదుల సందర్భంగా భార్యా భర్తలు జన సమక్షంలో లైంగిక సంపర్కం జరిపేవారు. ఆనాటి సమాజం దానిని ఆమోదించిందిగనుకనే వారు బహిరంగంగా లైంగిక సంపర్కం జరపడానికి మానసికంగా సంసిధ్ధులయ్యేవారు. సిగ్గు పడకుండా, జన సమక్షంలో లైంగిక సంపర్కం జరిపి దానిని తప్పుగా భావించకుండా గొప్పగా భావించేవారు. ఇప్పుటి సమాజం ఆమోదించడంలేదు గనుకనే బహిరంగంగా లైంగిక సంపర్కం జరపడాన్ని నీచంగా భావిస్తారు. లైంగిక సంపర్కం విషయంలో మంచి చెడులన్నవి సమాజామోదంమీద ఆధారపడియున్నవి తప్ప, ప్రకృతి పరమైనవి కావు. కనుక మానసిక సంసిధ్ధత అన్నది సమాజ ఆమోదంమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రకృతి సిధ్ధమైన లేక శారీరక పరమైన లేక ఆరోగ్య పరమైన ఆటంకాలేమీ లేనందున తల్లీ కొడుకుల మధ్య లైంగిక సంపర్కాన్ని సమాజం ఆమోదిస్తే వారు మానసికంగా లైంగిక సంపర్కానికి సంసిధ్ధులౌతారు. అందరు స్త్రీల లాగానే తల్లి కూడా ఒక స్త్రీయేనని, తను లైంగిక సంపర్కం జరపడానికి ఏ అటంకమూలేదన్న భావన కొడుకులో కలుగుతుంది. అలాగే కొడుకు కూడా అందరి మగాళ్ళలాగే ఒక మగాడని, ఇతర మగాళ్ళతో మాదిరిగానే కొడుకుతోకూడా లైంగిక సంపర్కం జరిపించు కోవడానికి ఏఅటంకమూలేదన్న భావన తల్లిలో కలుగుతుంది. అప్పుడు తల్లీ కొడుకులిద్దరూ శృంగార భావావేశాన్ని పొందుతారు. అప్పుడు వారిమధ్య శృంగారం పండుతుంది. ఇంతకు ముందు మనకొచ్చిన సందేహాలన్నింటినీ పటాపంచలు చేస్తూ వారు లైంగిక సంపర్కాన్ని శృంగార భావావేశంతో జరుపుకొని రసానుభూతిని పొందుతారు. అలాగే ఆ స్త్రీ భర్త కూడా తన భార్యను, కొడుకును ఆడ,మగగానే భావిస్తాడు. వారిద్దరిమధ్య లైంగిక సంపర్కం తప్పుగా భావించడు. కనుకనే దానినొక సహజ ప్రక్రియగా భావిస్తాడు. అందువలన ఎలాంటి ఆటంకం చెప్పడు. అలాగే తండ్రీకూతుళ్ళ మధ్య లైంగిక సంపర్కాన్ని కూడా కుటుంబ సభ్యులతో సహా అందరూ ఆడా మగా మధ్యజరిగే ఒక సహజ ప్రక్రియగా భావిస్తారే తప్ప అభ్యంతరం చెప్పరు. అప్పుడు వారు లైంగిక సంపర్కాన్ని శృంగార భావావేశంతో జరుపుకొని రసానుభూతిని పొందుతారు. వావి వరుసలన్న ఊహే వారి మధ్యకు రాదు. ఒక ఆడా ఒక మగగా భావించి శృంగారాన్ని పండించుకుంటారు.
కనుక తల్లీ కొడుకులు, తండ్రి కూతుళ్ళు, సోదరీ సోదరులు లైంగిక సంపర్కం జరపటానికి, ఆ లైంగిక సంపర్కంద్వారా మరల సంతానాన్ని కనడానికి ప్రకృతి పరమైన లేక శారీరక పరమైన, ఆరోగ్య పరమైన ఆటంకాలేమీలేవు. ఉన్నవల్లా సామాజిక పరమైన ఆటంకాలే. సమాజంలో వీరి మధ్య రతి జరగటం నిషిధ్దం. ముఖ్యంగా తల్లీ కొడుకుల మధ్య, తండ్రి కూతుళ్ళ మధ్య రతి అన్న మాటని కూడా వినడానికి ఇష్ట పడరు. కారణం సమాజం ఆరకమైన ఆంక్షలు విధించింది.

అయితే మన సమాజం ఆంక్షలు విధించింది వీరి మధ్య రతినే కాదు. భార్య భర్తల మధ్య తప్ప ఇతరులతో జరిపే రతిని కూడా నిషేధించింది. భర్తను తప్ప పరపురుషుని కన్నెత్తి చూడరాదని స్త్రీలపై ఆంక్షలు విధించారు. పరస్త్రీని తల్లిగా సోదరిలాగా భావించాలని పురుషులకు నిబంధన విధించారు. తల్లి, కొడుకుల మధ్య, తండ్రి కూతుళ్ళ మధ్య, తోబుట్టువులమధ్య లైంగిక సంపర్కాన్ని నిషేధించారు. ఇవన్నీ వివిధ సందర్భాలలో సమాజం లైంగిక సంపర్కంపై విధించిన ఆంక్షలు. ఆ ఆంక్షలు పురుషులపైకన్నా స్త్రీలపై ఎక్కువగా విధించారు.
నిజానికి లైంగిక సంపర్కంపై ప్రకృతి ఎలాంటి ఆంక్షలు విధించలేదు. ప్రకృతిలో లైంగికావయవాలే స్త్రీ పురుషులను వేరుచేస్తాయి. లైంగికావయవాలు వేరువేరుగా ఏర్పడటం యొక్క పరమార్ధం లైంగిక సంపర్కం జరటం కోసమే. లైంగిక సంపర్కంయొక్క ఫలితంగా సంతానోత్పత్తి జరుగవచ్చు లేదా జరుగక పోనూవచ్చు. కాని సంతానోత్పత్తి జరగాలంటే మాత్రం లైంగిక సంపర్కం విధిగా జరగాల్సిందే. కాని సంతానంకోసమే స్త్రీ పురుషులు లైంగిక సంపర్కం జరుపరు. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా స్త్రీ పురుషులకు లైంగిక సంపర్కం జరిపే పయసు రాగానే వారి శరీరంలో కామవాంఛ కలుగుతుంది. కామవాంఛను తీర్చుకోవడంకోసమే లైంగిక సంపర్కం జరుపుతారు. సంతానోత్పత్తి జరుగక పోయినా లైంగిక సంపర్కం జరుపుతూనే ఉంటారు. ఒకవేళ సంతానోత్పత్తి జరిగినా, సంతానోత్పత్తి జరిగింది కదాయని లైంగిక సంపర్కం ఆపరు. వారి శరీరంలో ఓపిక ఉన్నంతవరకు లైంగిక సంపర్కం జరుపుతూనే ఉంటారు.అందువలన లైంగిక సంపర్కంపై ప్రకృతిపరమైన ఆంక్షలేమీలేవు. ఆరోగ్య పరమైన ఇబ్బందులు లేవు. ప్రకృతిపరమైన ఆంక్షలు లేనప్పుడు, ఆరోగ్య పరమైన ఇబ్బందులు లేనప్పుడు, సమాజం లైంగిక సంపర్కం పై ఎందుకు ఆంక్షలు విధించింది? కొంత మంది మధ్య లైంగిక సంపర్కాన్ని ఎందుకు నిషేధించింది? వ్యక్తుల లైంగిక స్వేఛ్ఛను ఎందుకు నిరోధించింది? లైంగిక సంపర్కాన్ని నాలుగు గోడల మధ్య జరిగే రహస్య కార్యక్రమంగా ఎందుకు మార్చారు? ఈప్రశ్నలకు జవాబులు రాబడితే ముందు పేజీలలోఉన్న ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానాలు లభిస్తాయి. ఈ సమాజంలో లైంగిక పరంగా తలెత్తుతున్న సమస్యలకు పరిఫ్కారాలు లభిస్తాయి.
ఇంతకుముందు స్త్రీలను పురుషుల వ్యక్తిగత ఆస్తిగా భావించడం ఒక ప్రధాన కారణంగా చెప్పుకునాం. అయితే స్త్రీలను పురుషుల వ్యక్తిగత ఆస్తిగా భావించడం అంటే ఏమిటి? అది ఎప్పటినుండి ప్రారంభమైంది? స్త్రీలను పురుషుల వ్యక్తిగత ఆస్తిగా భావించడం వరకే పరిమితమైందా? లేక స్త్రీలు కూడా పురుషులను వ్యక్తిగత ఆస్తిగా భావించడం జరుగుతున్నదా?
సమాజ ప్రారంభంలో పురుషులు, స్త్రీలు లైంగికంగా వేరైనప్పటికీ, అందరూకలిసే జీవించేవారు. వారిమధ్య లైంగిక పరమైన ఆంక్షలేమీలేవు. ఒక స్త్రీ ఆగుంపులోని ఏపురుషుడితోనైనా లైంగిక సంపర్కం జరుపవచ్చు. ఒకపురుషుడు ఆగుంపులోని ఏస్త్రీతోనైనా లైంగిక సంపర్కం జరుపవచ్చు. ఎవరు ఎవరితోనైనా లైంగిక సంపర్కం జరుపవచ్చు. లైంగిక పరమైన ఆంక్షలేమీలేవు. అందరూ కలిపి వేటాడేవారు. తెచ్చుకున్నమాంసాన్ని అందరూతిని ఆకలి తీర్చుకునేవారు. లైంగిక వాంఛ కలిగినపుడు, అందుబాటులో ఉన్న వారితో లైంగిక సంపర్కం జరిపి కోరిక తీర్చుకునేవారు. ఏ స్త్రీ ఏ పురుషునికి సొంతం కాదు. ఏ పురుషుడు ఏ స్త్రీకి సొంతంకాదు. కనుకనే ఆనాడు లైంగిక పరమైన అసూయా ద్వేషాలు లేవు. లైంగిక పరమైన నేరాలు లేవు. లైంగిక సంపర్కం అనేది వారి జీవితంలో ఒక సహజప్రక్రియ. అదే ఆనాటి వారి జీవన విధానం.

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #47  
Old 2nd April 2015
Custom title
 
Join Date: 15th October 2007
Posts: 1,154
Rep Power: 27 Points: 1301
xyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our community
Send a message via Yahoo to xyshiva
INCEST

ఆగుంపులు ఒకచోట స్థిరంగా ఉండేవికావు. నిరంతరం సంచార జీవనం సాగిస్తూ ఉండేవి. ఆగుంపు సమాజాలకు ఇక్కడ ఒక ఇబ్బంది కలిగింది. వేటలో జంతువునుచంపి వాటి మాంసాన్ని తిన్నంతవరకు తిని వదిలి వేసేవారు. మరుసటి రోజుకు ఆమాంసం పనికిరాదు. కుళ్ళిపోతుంది. అందు వలన మరునాడు మరోజంతువు కోసం వెతుక్కోవలసి వచ్చేది.చచ్చిన జంతుమాంసం కుళ్ళిపోతుంది కాబట్టి తమ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు చంపుకొని తినడానికి వీలుగా జంతువులను చంపకుండా మచ్చిక చేసుకుని పెంచుకోవడం నేర్చుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే చెట్ల కాయలను, పళ్ళను తినటం కూడా నేర్చుకున్నారు. అలా కొన్ని శతాబ్దాలు గడచిపోయాయి. ఈక్రమంలోనే ఆగుంపులు క్రమ క్రమంగా ఒకచోట స్థిరపడసాగాయి. అప్పుడే స్థిరపడుతున్న ఈగుంపులలో లైంగిక సంపర్కం జరిపే స్వేఛ్చలో ఎలాంటి మార్పులేదు కాని జీవనవిధానంలో కొద్ది మార్పు జరిగింది. వాటంతటవి కాసిన కాయలను, పళ్ళను తింటూనే, మొక్కలు నాటడం, నీరు పోసి పెంచడం, కాయలు కాయించడం నేర్చుకున్నారు. పెంపుడు జంతువులకు అహారం కోసం చెట్లను,మొక్కలను పెంచవలసి వచ్చింది.ఇది ప్రాధమిక వ్యవసాయం. ఈపనిని, అంటే ప్రాధమిక వ్యవసాయాన్ని ముఖ్యంగా స్త్రీలు చేసేవారు. ఇది క్రమేణా స్త్రీ పురుషుల మధ్య పని విభజనకు దారితీసింది. పురుషులు వేటాడుతుంటే, స్త్రీలు వేటకు వెళ్లటం తగ్గిస్తూ వ్యవసాయంపై ఎక్కువగా పని చేయటం జరుగుతూ వచ్చింది. దానితో పురుషులు వేట, స్త్రీలు వ్యవసాయం చేసేవారుగా తయారయ్యారు. అయితే అది ప్రాధమిక వ్యవసాయం కావటంతో వేటాడటం ద్వారా తెచ్చుకున్న మాంసాన్నే ప్రధానాహారంగా తిని జీవించేవారు. అప్పటివరకూ స్త్రీ పురుషుల లైంగిక స్వేఛ్చలో ఎలాంటి మార్పులేదు. అటు తర్వాతనే లైంగిక స్వేఛ్చపై ఆంక్షలు ప్రారంభమైనాయి.
తమ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు చంపుకొని తినడానికి వీలుగా జంతువులను చంపకుండా మచ్చిక చేసుకుని పెంచుకోవడం నేర్చుకున్నారని చెప్పుకున్నాం. జంతువులను కట్టేసుకొని పెంచాలంటే వాటికి మేత కావాలి. వాటికి మేత కోసం, భూ క్షేత్రాలను ఆగుంపులు తమ ఆధీనంలో ఉంచుకోవడం ప్రారంభించాయి. దీనితో మాంసాహారానికి ఉపయోగపడే జంతువులతో బాటు , వాటి ఆహారానికి ఉపయోగపడే భూ క్షేత్రాలు కూడా పురుషుల ఆధీనంలోకి వచ్చాయి. భూమితో బాటుగా భూమిమీద పని చేస్తున్న స్త్రీలు కూడా పురుషుల ఆధీనంలోకి వచ్చారు. అప్సటి నుండి పురుషాధిక్యత ప్రారంభమైంది. భూమితో బాటే భూమిమీద పని చేస్తున్న స్త్రీలపై కూడా పురుషుల పెత్తనం నానాటికి పెరిగింది. ఫలితంగా అప్పటి వరకూ ఎవరిసొత్తూ కాని స్త్రీ, ఆ భూఖండం ఎవరి ఆధీనంలోకి వచ్చిందో, వారి సొత్తుగా మారింది. అప్పటి వరకూ ఆభూఖండం ఎంతమంది స్త్రీల ఆధీనంలో ఉందో ఆస్త్రీలందరూ, ఆభూఖండాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్న పురుషుల ఆధీనంలోకి వచ్చారు. ఆ స్త్రీలపై ఆపురుషుల పెత్తనం ఏర్పడింది. అంటే కొంతమంది స్త్రీలు కొద్దిమంది వ్యక్తిగత ఆస్తిగా మారారు. ఆస్త్రీలతో ఆపురుషులు మాత్రమే లైంగిక సంపర్కం జరపాలన్న నిబంధన రూపొందింది. ఆ పురుషులు అనుమతిస్తేనే వారి ఆధీనంలో ఉన్న స్త్రీలు ఇతర పురుషులతో లైంగిక సంపర్కంలో పాల్గొనాలి. లేకుంటేలేదు. ఈక్రమంలోనే వివాహవ్యవస్థ ప్రారంభమైంది. వివాహమంటే ఈపురుషులు ఈ స్త్రీలతోనే జీవించాలని నిర్ణయించడం. కాని లైంగిక సంపర్కం విషయంలో కఠినమైన ఆంక్షలు లేవు. కట్టుకున్నవారు అనుమతిస్తే ఇతర పురుషులతో లైంగిక సంపర్కం జరుపవచ్చు. ఈకాలంలో గుంపు వివాహాలు ఏర్పడినాయి. స్త్రీపురుషుల లైంగిక స్వేఛ్ఛకు మొదటగా ఈరకమైన పరిమితులు ఏర్పడ్డాయి.
అది అంతటితో ఆగలేదు. వ్యవసాయం బాగా పెరగటంతో ప్రజలు క్రమేణా శాఖాహారానికి అలవాటు పడ్డారు. దానితో వ్యవసాయ ప్రాధాన్యతకూడా పెరిగింది. ఫలితంగా వ్యవసాయంలో మిగులు(ఐతిజీచీజితిరీ) రావటం మొదలైంది. ఆమిగులును కొద్దిమంది వ్యక్తులుగా తమ ఆధీనంలోకి తెచ్చుకోవటం ప్రారంభించారు. దీనితో ఆభూమికూడా కొద్దిమంది చేతులనుండి వ్యక్తి చేతులలోనికి వచ్చింది. అప్పటివరకూ కొద్దిమంది వ్యక్తిగత ఆస్తిగాఉన్న స్త్రీలు, భూమితో బాటే వ్యక్తుల చేతులలోకి మరారు. ఆస్త్రీలు తనతో మాత్రమే లైంగిక సంపర్కం జరపడానికి అనుమతించబడింది. స్త్రీలు మొదట్లో ఏపురుషునిచేతనైనా లైంగిక సంపర్కం జరిపించుకునే స్థితినుండి, తన యజమానిగా మారిన పురుషునితో మాత్రమే లైంగిక సంపర్కం జరిపించుకునే స్థితికి పరిమితమైపోవలసివచ్చింది. ఈక్రమంలోనే గుంపు వివాహాలు, వ్యక్తిగత వివాహాలుగా మారాయి.
వివాహ వ్యవస్థకూడా ఒకరకంగా జరగలేదు. అనేకమంది పురుషులు, ఒకే స్త్రీని వివాహమాడి వంతుల వారీ లైంగిక సంపర్కం జరిపిన సందర్భాలూ ఉన్నాయి. మహా భారతంలోద్రౌపది పాత్ర దీనికి స్పష్టమైన ఉదాహరణ. ఒకే పురుషుడు అనేక మంది స్త్రీలను వివాహమాడి, వారితో లైంగిక సంపర్కం జరిపిన సందర్భాలూ ఉన్నాయి. వివాహంచేసుకున్నభార్యలను ఇతరులతో లైంగిక సంపర్కం జరిపించుకోవడానికి భర్తలు అనుమతించిన సందర్భాలూ ఉన్నాయి. అశ్వమేధయాగం సందర్భంగా రాజు, బహిరంగ వేదిక వద్ద మొదట గుఱ్ఱంతోనూ, ఆతదుపరి పురోహితులతోనూ లైంగిక సంపర్కం జరపటానికి తన భార్యలను అనుమతించి పంపటం, తన భార్యలైన కుంతిని,మాద్రిని ఇతరులతో పిల్లలను కనడానికి పాండురాజు అనుమతించడం లాంటివి దీనికి స్పష్టమైన ఉదాహరణలు. ఇవన్నీ లైంగిక స్వేఛ్ఛలుగా పైకి కనుపించి నప్పటికీ భర్త అనుమతి అనే పరిమితికి లోబడి ఉంటాయి.
స్త్రీ పురుషునికి వ్యక్తిగత ఆస్తిగా మారటం, లైంగిక స్వేఛ్ఛపై పరిమితులు ఏర్పడటం ప్రారంభం కాగానే, వాటితో బాటే అసూయాద్వేషాలు ఫలితంగా లైంగిక నేరాలూ పెరిగాయి. ఆస్తి తన సొంతం. తన సొంత ఆస్తి ఇతరులకు చెందదు. దానిని ఇతరులెవ్వరూ తన అనుమతి లేకుండా స్వాధీనపరచుకోరాదు. అనుభవించరాదు. ఇతరులెవరైనా అక్రమంగా స్వాధీన పరచుకుంటే, స్వాధీన పరచుకున్న వ్యక్తిపై దాడి చేస్తాడు. ప్రాణానికి తెగించైనా తన ఆస్తిని కాపాడుకుంటాడు. అదేవిధంగా తనకు సొంతమైన స్త్రీని కూడా ఇతరులెవరూ తన అనుమతి లేకుండాస్వాధీనపరచుకోరాదు. తన అనుమతి లేకుండా ఆమెతో లైంగిక సంపర్కం జరుపరాదు. అలా స్వాధీన పరచుకుంటే, స్వాధీన పరచుకున్న వ్యక్తిపై దాడి చేసి తనదైన స్త్రీని తిరిగి తన ఆధీనంలోకి తెచ్చుకుంటాడు. తన అనుమతి లేకుండా ఏపురుషుడైనా తనకు సొంతమైన స్త్రీతో లైంగిక సంపర్కం జరిపినా, లేక తనకు సొంతమైన స్త్రీ తన అనుమతి లేకుండా ఏ ఇతర పురుషునితో సంగమించినా అది మొదట తప్పుగా తరువాత నేరంగా ఏర్పాటుచేశారు.

స్త్రీ వ్యక్తిగత ఆస్తిగా మారిన తర్వాత కూడా కొంత కాలం పాటు ఇతర పురుషులతో లైంగిక సంపర్కం జరపడానికి స్త్రీలను అనుమతించేవారు. అయితే తనను ఆధీనంలో ఉంచుకున్న పురుషుని కన్నా, పర పురుషుడు లైంగిక సంపర్కం విషయంలో మంచిసామర్ధ్యం కలవాడైతే ఆస్త్రీ ఆ పరపురుషునితోనే ఉండటానికి ఇష్ట పడేది. ఆస్త్రీ పరపురుషునికి అలవాటు పడినతర్వాత, ఇరువురు కలిసి మొదటి పురుషుడిని తప్పించి ఇద్దరూ కలిసి ఉండేవారు. ఇలాంటివి జరగటం వలన ఇతర పురుషులతో లైంగిక సంపర్కం జరపడానికి స్త్రీలను అనుమతించడం మానేశారు. కేవలం తన స్వాధీనంలోని స్త్రీని తన స్వాధీనంలోనే ఉంచుకోవడం కోసం స్త్రీలపై అనేక ఆంక్షలు విధించారు. పరపురుషునివైపు కన్నెత్తైనా చూడకూడదని, నిషేధం విధించారు.

కుటుంబ వ్యవస్థ రూపుదిద్దుకోవటం ప్రారంభమైన తర్వాత వ్యక్తి గత ఆస్థి ప్రారంభమైంది. దానితోబాటే స్త్రీ కూడా మొదట్లో కుటుంబ ఆస్తిగా (ద్రౌపది వలెనే), ఆతర్వాత ఒకేపురుషుని (వివాహమాడిన వాడి) వ్యక్తిగత ఆస్తిగా మారింది.ఫలితంగా జన్మించే బిడ్డకూడా తన వ్యక్తిగత ఆస్థి కావాలనే తత్వం పురుషులలో మొదలైంది. కనుక పురుషునికీ, ఆపురుషుడు వివాహం అనే క్రతువుద్వారా తన సొంతఆస్థిగా మార్చుకున్న ఆస్త్రీకి మధ్య జరిగే లైంగిక సంపర్కం ద్వారా జన్మించే బిడ్డలను తమ వ్యక్తిగత ఆస్తిగా భావించారు. అంటే తన వీర్యంద్వారా జన్మించిన బిడ్డలే తన ఆస్థియన్నమాట. ఇతరులతో లైంగిక సంపర్కం ద్వారా జన్మించే బిడ్డలు తన ఆస్థికాదు. ఫలితంగా స్త్రీల పై లైంగిక ఆంక్షలు మరింతగా పెరిగాయి. స్త్రీ లకు ఇతరుతో లైంగిక సంపర్కాన్ని పూర్తిగా నిషేధించారు. దానికి పాతివ్రత్యమన్న (వివాహమాడినవాడికే కట్టుబడి ఉండటం) బిరుదును తగిలించారు. రకరకాల కథలను అల్లారు. వీటనిన్నంటి సారాంశం స్త్రీ లపై లైంగిక ఆంక్షలు విధించడమే.

తల్లి కొడుకుల మధ్య లైంగిక సంపర్కం మొదట్లో ఉండేదని చరిత్రను కాస్త పరిశీలిస్తే అర్థమౌతున్నది. సమాజం కొంత అభివృధ్ధి చెంది, కుటుంబ వ్యవస్థ ఏర్పడుతున్న తొలి రోజులలో క్రమేణా తల్లి కొడుకుల మధ్య లైంగిక సంపర్కానికి ఆంక్షలు మొదలైనాయి. లిఖిత పూర్వక చరిత్ర మొదలయ్యేనాటికే ఈ ఆంక్షలు ఏర్పడటంతో తల్లి కొడుకుల మధ్య లైంగిక సంపర్కాన్నిగురించిన సమాచారం మన సాహిత్యంలో నేరుగా లభించదు. వ్రాయడం ప్రారంభమయ్యేనాటికే వావి వరుసలు, లైంగిక ఆంక్షలు రూపుదిద్దుకున్నాయి. అందువలననే ఏ కవి, రచయిత కూడా మనదేశంలో తల్లి కొడుకుల మధ్య లైంగిక సంపర్కాన్నిగురించి ప్రస్తావించలేదు. అది తప్పుగా భావించే మానసిక స్థితికి ఆనాటికేవారు చేరుకోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణం. కాని కొన్ని సాంప్రదాయాలు, పండుగల తీరులను విశ్లేషిస్తే తల్లి

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #48  
Old 2nd April 2015
Custom title
 
Join Date: 15th October 2007
Posts: 1,154
Rep Power: 27 Points: 1301
xyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our community
Send a message via Yahoo to xyshiva
INCEST

కొన్ని సాంప్రదాయాలు, పండుగల తీరులను విశ్లేషిస్తే తల్లి కొడుకుల మధ్య లైంగిక సంపర్కం ఉండేదని తెలుస్తున్నది. ఉదాహరణకు రక్షాబంధన్* పండుగనుతీసుకుంటే అది అర్ధమౌతుంది. ఆపండుగ రోజున గ్రామంలోని ప్రతి స్త్రీ తన రవికలను దేవాలయం వద్ద ఉంచి తనకు సుఖసంతోషాలను కలిగించమని దేవుని ప్రార్ధించి వచ్చేది. అనంతరం ఆగ్రామంలోని మగవారు గుడికి వెళ్ళి ఆ రవికలను తెచ్చుకునేవారు. ఏ మగవాడి చేతికి ఏరవిక దొరికితే ఆ రవికకు సంబంధించిన స్త్రీ ఆమగాడితో ఆరాత్రి లైంగిక సంపర్కంలో పాల్గొనేది. అక్కడ వావి వరుసలేవి అడ్డు వచ్చేవికావు. ఆరవికు సంబంధించిన స్త్రీ తల్లైనా, చెల్తైనా, కూతురైనా ఆ స్త్రీ పురుషు లిరువురూ లైంగిక సంపర్కం జరుపవలసిందే. అలా కొన్నిశతాబ్దాలు సాగింది. ఆతర్వాత వావి వరుసలు, లైంగిక ఆంక్షలు సమాజంలోక్రమేణా బలపడుతున్నదశలో తన రవికను దొరకపుచ్చుకున్న పురుషుడు తన బిడ్డో, సోదరుడో, తండ్రో అయితే మనిద్దరి మధ్య లైంగిక సంపర్కంపై ఆంక్షలున్నాయని గుర్తుచేస్తూ, తనను లైంగిక సంపర్కానికి పిలవవద్దని కోరుతూ ఆ రవికకు సంబంధించిన స్త్రీ, రవిక దొరికిన పురుషునికి రక్షా బంధనం కట్టేదని పండుగలను, సాంప్రదాయాలను గురించి వ్రాశిన చరిత్ర కారులు తెలియ జేస్తున్నారు. అలా సమాజంలోని సాంప్రదాయాలు మరియు పండుగల పుట్టుపూర్వోత్తరాలను విశ్లేషించడంద్వారా ఈసమాచారం మనకు లభిస్తుంది.
అయితే తల్లీ కొడుకుల మధ్య లైంగిక సంపర్కంపై ఎందుకు ఆంక్షలు విధించారు? దీనికి ప్రధానంగా రెండు కారణాలు. మొదటిది వ్యక్తిగత ఆస్థి ఏర్పడిన తర్వాత స్త్రీని కూడా తన వ్యక్విగత ఆస్థిగా భావించడం. అలాగే పురుషుడు తన వీర్యంద్వారా జన్మించిన బిడ్డలే తన ఆస్థిగా భావించడం. ఇక రెండవది యువకుడైన కొడుకు మంచి హుషారుగా తనకు తృప్తి నిచ్చేవిధంగా రతి జరపటంతో స్త్రీ ఎక్కువగా కొడుకుకు అలవాటు పడి తనను పట్టించుకొక పోవటంతో తన వ్యక్తిగత ఆస్థిగాయున్న భార్య తనకు దక్క కుండా పోతుందన్న బాధ భర్తలను కలచివేయడం. అంతే కాకుండా ఈనాటి మాదిరిగా ఆనాడు కుటుంబ నియంత్రణా పధ్ధతులు లేవు. పిల్లలు పుడుతూనే ఉండేవారు. అటు భర్త, ఇటు కొడుకులు అందరూ వంతుల వారీ లైంగిక సంపర్కం జరుపుతుంటే అది ఆ స్త్రీకి బాగా శారీరక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. వీటితో తల్లీ కొడుకుల మధ్య లైంగిక సంపరపర్కాన్ని నిషేధించి ఉండవచ్చు..
ఆతర్వాత చాలా కాలానికి సోదరీ సోదరులమధ్య లైంగిక సంపర్కంపై ఆంక్షలు విధించారు. దీనికి కూడా కొన్ని కారణాలున్నాయి. ఒక ఇంట్లో ఒక సోదరీ, నలుగురు సోదరులు జన్మించారనుకుందాం. ఆ నలుగురు సోదరులు తర సోదరితోనే లైంగిక సంపర్కం జరుపుతున్నారనుకుందాం. మరో కుటుంబంలో నలుగురు మగ పిల్లలే ఉన్నారు. ఆడ పిల్లలు లేరనుకుందాం. మొదటి కుటుంబంలో ఉన్న నలుగురు తమ సోదరితోనే లైంగిక సంపర్కం జరుపుతూ ఉంచుకుంటే, అసలు ఆడపిల్లలే లేని రెండవ కుటుంబం లోని పురుషులకు స్త్రీలు ఎలా లభిస్తారు? వారెవరితో లైంగిక సంపర్కం జరపాలి? మగపిల్లలు ఆడపిల్లలు ఉన్న కుటుంబంలో ఫురుషులు తమ అక్క చెల్లెళ్ళతో లైంగిక సంపర్కానికి పరిమితమైపోతే, మగపిల్లలు లేకుండా కేవలం ఆడ పిల్లలే ఉన్న కుటుంబాలలోని ఆడపిల్లలు ఎవరితో లైంగిక సంపర్కం జరిపించుకోవాలి?
ఇలాంటి సమస్య లెదురైనందువలననే సోదరీ సోదరుల మధ్య వివాహాన్ని, లైంగిక సంపర్కాన్ని నిషేధించారు. అందు వలన అది ఆయా సమాజాల ఆచరణాత్మక సమస్యే తప్ప, నీతి నియమాలు, తప్పొప్పుల సమస్య కాదు.
ఎవరు ఎవరితో లైంగిక సంపర్కం జరుపవచ్చు లేక ఎవరు ఎవరితో లైంగిక సంపర్కం జరుపకూడదుఅన్న విషయాన్ని నిర్వచించడం కోసమే వావి వరుసలను ఏర్పాటుచేశారు. ఈవావి వరుసలు, లైంగిక సంపర్కంపై నిషేధాలు కూడా ప్రపంచమంతటా ఒకేరకంగా లేదు. ప్రస్తుత మన కాలంలో చూచినా ఇవి మనకు కనిపిస్తాయి. ఉదాహరణకు హిందువులకు చెందిన పురుషుడు సోదరిని గాని, లేక సోదరి వరుసైన స్త్రీనిగాని వివాహంచేసుకోవటం నిషిధ్ధం. కాని ముస్లింలలో సోదరి వరుసైన స్త్రీని (పెదనాన్న లేక చిన్న నాన్న కుమార్తెను) వివాహం చేసుకుంటారు. వారు వైవాహిక జీవితాన్ని ఆనందంగా గడుపుతారు. వారు లైంగిక సంపర్కాన్ని శృంగార భావావేశంతో జరుపుకొని రసానుభూతిని పొందుతారు. కారణం వారి మధ్య లైంగిక సంపర్కం సమాజం ఆమోదించింది. కనుకనే ఇది తప్పేమోనన్న భావన వారిరువురి మనసులోకి ఏమాత్రం రాదు. అదే హిందువులలో సోదరి వరుసవారితో వివాహం, లైంగిక సంపర్కం తప్పు. అంటే సమాజం వారి మధ్య వివాహాన్ని, లైంగిక సంపర్కాన్ని నిషేధించింది. అలాంటి ఊహ మనసులోకి రావడమే మహాపాపమన్నంతగా మనసులలోకి నూరిపోశారు. ముస్లింలో తప్పుకానిది హిందువులలో తప్పు ఎలా అవుతుంది? ప్రకృతి పరంగా మతాలతో సంబంధంలేకుండా భూమిమీద జన్మించిన స్త్రీ పురుషులందరూ సమానమేకదా? ముస్లింలలో సోదరీ సోదరుల మధ్య వైవాహిక జీవితం, లైంగిక సంపర్కం ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఆనందంగా జరిగి పోతున్నప్పుడు అది హిందువులలో మాత్రం ఎందుకు జరుగదు? దీనినిబట్టి ఈనిషేధం కేవలం సామాజికమే నని ప్రకృతి పరమైందికాదని స్పష్టమౌతున్నది.

అలాగే వదినలతోనూ, మరదళ్ళతోనూ లైంగిక సంపర్కం జరపడాన్ని చాలా కాలం సమాజం ఆమోదించింది. మహాభారతంలో సత్యవతి మొదటి భర్త పరాశరునితో లైంగిక సంపర్కం జరపడంద్వారా వేదవ్యాసుని కన్నది. రెండవభర్త శంతనునితో లైంగిక సంపర్కం జరపడంద్వారా విచిత్రవీర్యుని కన్నది. విచిత్రవీర్యుడు అంబిక,అంబాలికలను వివాహంచేసుకొని సంతానంలేకుండా చనిపోయాడు. సంతానం లేనందున వంశం నశించి పోకుండా ఉండటంకోసం భీష్ముడు చెప్పిన ఉపాయానికనుగుణంగా సత్యవతి తనకు మొదటి భర్త ద్వారా జన్మించిన వేదవ్యాసుని పిలిపించి తన మరదళ్ళైన అంబిక, అంబాలికలతో లైంగిక సంపర్కం జరిపి బిడ్డలు పుట్టేలా చేయమని ఆదేశిస్తుంది. ఆమె ఆదేశానుసారం వేదవ్యాసుడు తన మరదళ్ళైన అంబిక, అంబాలికలతో లైంగిక సంపర్కం జరిపి దృతరాష్ట్రుడు, పాండురాజులను కన్నాడు. దీనికి తల్లి ఆమోదం, అన్న వరుసైన భీష్ముని ఆమోదం, ముఖ్యంగా లైంగిక సంపర్కంలో పాల్గొన్న వేదవ్యాసుడు, అంబిక, అంబాలికల ఆమోదం ఉన్నాయి. ఇది నీతికి విరుధ్ధ మోకాని, ధర్మవిరుధ్ధమెంతమాత్రం కాదని భీష్ముడు, సత్యవతికి చెప్పాడు. ఇక్కడ నీతి అంటే మానవులు సృష్టించుకున్నది. ధర్మము అంటే ప్రకృతి ధర్మం. ఈవ్యాసంలో ఇంతకు ముందే చెప్పినట్లుగా స్త్రీ పురుషుల మధ్య లైంగిక సంపర్కం ప్రకృతి ధర్మం. లైంగిక సంపర్కానికి కావలసింది స్త్రీ పురుషులే తప్ప, ఆ స్త్రీ పురుషులెవన్నదానితో సంబంధంలేదు. ఈవిషయానికి సంబంధించినంతవరకు నీతి అంటే ఎవరు ఎవరితో లైంగిక సంపర్కం జరుపవచ్చు లేక ఎవరు ఎవరితో లైంగిక సంపర్కం జరుపకూడదుఅన్న విషయాన్ని నిర్వచించడం కోసం ఆయా సమాజాలు ఏర్పాటు చేసిన వావి వరుసలకనుగుణంగా లైంగిక సంపర్కాన్ని జరపడం. ఈవావి వరుసలు, నీతి ఒక్కొక్క సమాజంలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉన్నాయి. ఒకే కాలంలో ప్రపంచంలో వివిధ ప్రాంతాలలో వివిధరకాలుగా ఉన్నాయి. దీనిని బట్టి మానవులు ఏర్పాటు చేసుకున్ననీతి (అంటే వావి వరుసలకు), ప్రకృతి ధర్మానికి ( అంటే స్త్రీ పురుషులెవరన్నదానితో సంబంధం లేకుండా లైంగిక సంపర్కం జరపడం) విరుధ్ధంగా ఉన్నదని స్పష్టమౌతున్నది. నీతి, ప్రకృతి ధర్మముల మధ్య దేనిని పాటించాలన్న సంశయము వచ్చినపుడు ప్రకృతి ధర్మాన్ని పాటించడానికే ప్రాధాన్యత నివ్వాలి. ఇదేవిషయాన్ని భీష్ముడు చెప్పాడు. ఇప్పటికీ కొన్ని తెగలలో వదిన మరదళ్ళతో లైంగిక సంపర్కాన్ని అనుమతించే సంప్రదాయాన్ని చూడవచ్చు.
పురుషాధిక్య సమాజం కనుక ఈ లైంగిక ఆంక్షలు స్త్రీల మీద బలంగా రుద్దబడినాయి. ఆ ఆంక్షలను అమలు జరుపటం కోసమే రకరకాల కథలను అల్లారు. వివాహం చేసుకున్న వాడు మినహా మరెవ్వరితోనూ లైంగిక సంపర్కం జరుపకుండా తన లైంగికావయయవాలను, లైంగిక ప్రేరణను కలిగించే అవయవాలను స్వఛ్చంగా ఉంచుకోవడానికి శీలం అని పేరుపెట్టారు. ఆశీలం చాలా పవిత్రమైనదన్నారు. వివాహం చేసుకున్న వారితో తప్ప మరెవ్వరితోనైనా లైంగిక సంపర్కం జరిపితే తది శీలాన్ని కోల్పోవడమే నన్నారు. నిజానికి ఇష్టపడి ఎవరితో లైంగిక సంపర్కం జరిపినా ఆనందమే తప్ప కోల్పోయేది ఏమీ ఉండదు. కాని ఏదో కోల్పోతున్నట్లుగా మానసికంగా భ్రమింపజేశారు. శీలం కోల్పోయిన స్త్రీ మహా పాపి అన్నారు. అలా కొన్ని శతాబ్దాలుగా మానసికంగా కృంగదీశారు. ఇంకా కృంగదీస్తూనే ఉన్నారు. శీలం కోల్పోయింది గనుక ఆ స్త్రీని ఏపురుషుడు పెళ్ళిచేసుకో కూడదని నిబంధనలు విధించారు. ఈనిబంధనను ధిక్కరించి శీలం కోల్పోయిన అమ్మాయిని పెళ్ళిచేసుకున్నవాడిని సమాజంలో ద్వితీయుడుగా చూడటం ప్రారంభించారు. దానితో పెళ్ళికి ముందు ఇతరులో లైంగిక సంపర్కం జరిపించుకున్న (అంటే శీలం కోల్పోయిన) స్త్రీని వివాహమాడటానికి ఎవరూ ముందుకు రావటంలేదు. ఫలితంగా కట్టుకున్నవాడు కాకుండా, మరే పురుషుడైనా తనను లైంగికంగా అనుభవిస్తే తన శీలం పోయిందని, ఇక తనకు జీవితాంతం తనపై కులట అన్న ముద్ర పడుతుందని, ఇక జీవితంలో తనను పెళ్ళి చేసుకోవడానికి ఎవరూ ముందుకురారని, తాను జీవించడం దుర్భరమౌతుందన్న బాధతో స్త్రీలు ఆత్మ హత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. అలాగే వివాహితయైన స్త్రీలు కూడా తనను పరపుషు డె వరైనా బలవంతంగా లైంగికంగా అనుభవిస్తే తన శీలం పోయిందని బాధతో ఆత్మ హత్యలకు పాల్పడు తున్నారు. కారణం శీలం పోయిన భార్యను అటు భర్త, ఇటు సమాజం ఆదరించరనే భయం. నిజానికి శీలం అనేది లైంగిక స్వేఛ్ఛపై విధించిన ఆంక్ష. శీలం అంటే లైంగిక స్వేఛ్ఛను హరించడం. ఈవిధంగా లైంగిక సంపర్కం పై విధించిన ఆంక్షలు స్త్రీల పాలిటి శాపంగా మారాయి.

ఈలైంగిక ఆంక్షలు విధించింది పురుషాధిక్య సమాజమే. ఆస్థి తో బాటే స్త్రీ కూడా పురుషుని ఆధీనంలోకి వచ్చింది. పురుషునికి స్త్రీ మీద పూర్తిగా అధికారం వచ్చింది. ఆస్థిమీద చెలాయించినట్లుగానే, స్త్రీ మీద కూడా పురుషుడు పెత్తనం చెలాయించడం ప్రారంభించాడు. అందు వలలనే లైంగిక ఆంక్షలు స్త్రీల మీదనే అత్యంత కఠినంగా విధించారు. పరపురుషునితో లైంగిక సంపర్కం మాట అటుంచి, పరపురుషుని ఎదుట పడటమే మహా పాప మన్నారు. స్త్రీ వాకిలి దాటి బయటకు రాకూడదన్నారు. ఒకవేళ పరపురుషుని ఎదుట పడవలసి వచ్చినా, వాకిలి దాటి బయటకు రావలసి వచ్చినా ముసుగు ధరించి రావాలన్నారు.

ఈలైంగిక ఆంక్షలు విధించింది పురుషాధిక్య సమాజం కనుక పురుషుల మీద లైంగిక ఆంక్షలు అంతగా విధించలేదు. పురుషుడు వివాహమాడిన స్త్రీ తో బాటుగా ఇతర స్త్రీలతో కూడా లైంగిక సంపర్కం జరిపే స్వేఛ్చ ఉండేది. ఎంతమంది స్త్రీలను లైంగిక సంపర్కం కోసం ఉంచుకోగలిగితే వాడిని అంత గొప్పగా భావించిన రోజులున్నాయి. పురోహితునితో లేదా బ్రాహ్మణునితో మొదటి లైంగిక సంపర్కం జరిగితే మంచిదని రజస్వలైన తమ బిడ్డలను పురోహితుడు లేదా బ్రాహ్మణుని వద్దకు పంపిన రోజులున్నాయి. అంటే ఆ పురోహితుడు లేదా బ్రాహ్మణునికి ఏస్త్రీతో నైనా తిరిగే లైంగిక స్వేఛ్ఛ ఉందన్నమాట. ఇలా పురుషులకు ఎన్నోరకాలుగా లైంగిక స్వేఛ్చలనిచ్చారు. కాకుంటే అవి కొంచెం ఇబ్బంది కరంగా మారి నప్పుడు '' అలా చేయకూడదు, ఇలాచేయకూడదు'' అంటూ కొన్ని సూక్తులు మాత్రం చెబుతుంటారు. అందు వలననే ఈవ్యాసం ప్రారంభంలో చెప్పిన రాంబాబు,లక్ష్మిల విషయంలో ఇద్దరూ లైంగిక స్వేఛ్చను కోరుకున్నప్పటికీ సమాజం లక్ష్మిని దుర్మార్గురాలిగా చూచింది. రాంబాబువిషయంలో ఉపేక్షించింది.
ప్రకృతి ధర్మంగాయున్న లైంగిక సంపర్కంపై ఆంక్షలు విధించి, ఆ ఆంక్షలే గొప్పవిగా చిత్రిస్తూ శతాబ్దాల తరబడి చేసిన ప్రచారంవలన, వాటినే నీతి నియమాలుగా, వాటిని ఉల్లంఘిస్తే తప్పుగా ప్రజల మనసులలో నాటుకు పోయాయి. ఫలితంగా ఎవరైనా ఆ ఆంక్షలను ఉల్లంఘిస్తే దానిని నేరంగా పరిగణించారు. అయితే ప్రకృతి ధర్మాన్ని కొంతకాలం అణుచుకోగలరేతప్ప పూర్తిగా మానవులు కాదనలేరు. ఫలితంగా అప్పుడప్పుడు ఆ ఆంక్షలను ఉల్లంఘిస్తుంటారు. అందువలన లైంగిక నేరాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రకృతి ధర్మాన్ని పాటించడాన్ని నేరంగా భావించినందునే అవి నేరాలవుతున్నాయి. కొన్ని ఉదాహరణలను పరిశీలిద్దాం.
రాధ, మాధవ్*లు భార్యాభర్తలు. వారిద్దరూ ఒకరోజు బయటకు వెళ్ళి వస్తున్నారు. దారిలో రాజు ఎదురైనాడు. అతనికి రాధతో లైంగిక సంపర్కం జరపాలనిపించింది. వెంటనే వారివద్దకు వెళ్ళి, '' రాధా! నీతో లైంగిక సంపర్కం జరపాలనిపిస్తున్నది. వస్తావా!'' అని అడిగాడు. వెంటనే మాధవ్*కు ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకున్నది. ''ఏరా! నాభార్యను రమ్మంటావా? నీకెంత ధైర్యంరా! ఒళ్ళు బలిసి కొట్టుకుంటున్నావు'' అంటూ కొట్టడం ప్రారంభించాడు. చుట్టు ప్రక్కల చేరిన చేరిన జనం కూడా రాజును చితక బాదారు. ప్రక్కనే ఉన్న పోలీసు స్టేషన్*లో అప్పగించారు. కోర్టులో న్యాయాధికారి శిక్ష విధించాడు.
ఇంతకు రాజుచేసిన తప్పేమిటీ? కేవలం లైంగిక సంపర్కానికి రమ్మని రాధనడగడం. రాధకు ఇష్టమైతే లైంగిక సంపర్కంలో పాల్గొంటుంది. లేకుంటే లేదు. పురుషుడు, స్త్రీతో లైంగిక సంపర్కాన్ని కోరటం ప్రకృతి విరుధ్ధంకాదు. ప్రకృతి ధర్మానికి అనుగుణంగానే, రాజు రాధను లైంగిక సంపర్కానికి రమ్మని అడిగాడు. రాధకు ఇష్టం లేకుంటే తనకు ఇష్టం లేదని చెప్పి తమదారిన తాము వెళ్ళి పోవచ్చు. అలా జరగడానికి బదులుగా, కనీసం రాధ ఇష్టా ఇష్టాలను తెలుసు కోకుండా, రాధ ఇష్టా ఇష్టాలతో నిమిత్తం లేకుండానే సమాజం అతనిని శిక్షించింది. ఒకవేళ రాధను తన ఇష్టాన్ని గురించి అడిగినా, ఆక్షణంలో రాజుతో లైంగిక సంపర్కం జరిపించు కోవాలని రాధకు అనిపించినా, అటు భర్త, ఇటు బయటి సమాజానికి భయపడి ఆమెకూడా అందరితోబాటు రాజును తన్ని ఉండేది. ఇక్కడనేరం ఏమిటీ? ప్రకృతి ధర్మానికీ సమాజం విధించిన ఆంక్షలను ఉల్లంఘించడం.

సమాజం ఆంక్షలే విధించక పోతే ఎలా ఉంటుంది? ఎలా ఉంటుందో కొన్ని ఉదాహరణలద్వారా చూద్దాం. పై కథలో రాధకుకూడా రాజుతో లైంగిక సంపర్కంలో పాల్గొనాలనిపించింది. వెంటనే భర్తతో చెప్పి ఇద్దరూ కలిసి ప్రక్కనేఉన్న రాజు ఇంటికి వెళ్ళారు. భర్త మాధవ్*ను కుర్చీలో కూర్చొమని చెప్పి, రాధ రాజు పడకగదిలోకి వెళ్ళింది. ఇద్దరూ ఒక గంటసేపు లైంగిక సంపర్కంలో పాల్గొన్నారు. అయిపోయిన తర్వాత ఇద్దరూ తృప్తిగా పడకగది నుండి బయటకు వచ్చారు. రాజు, రాధమాధవ్*లిద్దరికీ మంచిటీ ఇచ్చాడు. హాయిగా టీ త్రాగి దంపతులిద్దరూ రాజుకు టాటా చెప్పి ఇంటికి వచ్చేశారు. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మాటల మధ్యలో రాజుతో తాను ఎలా ఎలా ఆనందించిందో రాధ భర్తకు వివరించి చెప్పింది. అది విన్న మాధవ్* తన భార్యకు ఆనందాన్నందించిన రాజును మెచ్చుకున్నాడు. ఇక్కడ రాధ రాజుతో లైంగిక సంపర్కం జరిపించుకోవడాన్ని తన భార్య ఆనందించడంగానే మాధవ్* భావించాడు తప్ప, అది తప్పుగా భావించలేదు. కారణం అది ప్రకృతి ధర్మంగా మాధవ్* అర్ధంచేసుకున్నాడు. సమాజ ఆంక్షలు లేవు. పైగా తనకొచ్చిన నష్టంకూడా ఏమీలేదు. అలాంటప్పుడు భార్య ఆనందానికి మాధవ్* అడ్డు చెప్పవలసిన అవసరమేముంది? అందుకే అడ్డు చెప్పలేదు. సమాజంలో ఆంక్షలు లేవుగనుక ఇక్కడ నేరమేమీ జరుగలేదు. అంటే రాధ, పరపురుషుడైన రాజుతో లైంగిక సంపర్కంలో పాల్గొనడం నేరంగా పరిగణించబడలేదు.

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #49  
Old 2nd April 2015
Custom title
 
Join Date: 15th October 2007
Posts: 1,154
Rep Power: 27 Points: 1301
xyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our community
Send a message via Yahoo to xyshiva
INCEST

ఒకరోజు రాధ స్నేహితురాలు లత తన భర్తతో రాధ ఇంటికి వచ్చింది. వారు నాలుగు రోజులు రాధ ఇంట్లోనే ఉన్నారు. లతకు రాధ భర్త మాధవ్*తో లైంగిక సంపర్కం జరిపించుకోవాలనిపించింది. అదే విషయం మాధవ్*తో అందరి ఎదుటే చెప్పింది. మాధవ్*కూడా అంగీకరించాడు. ఇద్దరూ ఆనాలుగు రోజులు తమకు కావాలనుకున్నప్పుడల్లా లైంగిక సంపర్కంలో పాల్గొన్నారు. అలాగే లత భర్త కూడా ఒకటి, రెండు సార్లు రాధతో లైంగిక సంపర్కం జరిపాడు.ఆ నాలుగు రోజులు అందరూ ఆనందంగా గడిపిన అనంతరం, లత ఆమెభర్త కలసి తమ ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. ఇక్కడ లత భర్త కూడా లత ఆనందానికి అడ్డు చెప్పలేదు. ఇక్కడ నేరం జరుగలేదు. కారణం ఈ లైంగిక సంపర్కాలకు వారందరి ఆమోదం ఉండటమే.
రాజారావు, రమణి భార్యా భర్తలు. రాజారావుకు 50 సంవత్సరాలు, రమణికి 45 సంవత్సరాలు వయసు ఉంటుంది. రాజారావుకు లైంగిక పటుత్వం తగ్గింది. భార్యను లైంగికంగా సుఖపెట్టలేక పోతున్నానని గ్రహించాడు. రమణి మాత్రం లైంగిక సంపర్కాన్ని కోరుకుంటున్నది. అది కూడా రాజారావు గ్రహించాడు. వెంటనే ప్రక్క ఇంటిలో ఉన్న కుర్రాడు ప్రసాద్*తో లైంగిక సంపర్కం జరిపించుకోమని భార్యకు సలహా ఇచ్చాడు. రమణి తనకు లైంగిక సంపర్కం జరిపించుకోవాలనిపించినప్పుడల్లా ప్రసాద్*ను తన ఇంటికి పిలవడమో లేక తానే ప్రసాద్* ఇంటికి వెళ్ళి లైంగిక సంపర్కం జరిపించుకోవడమో చేస్తున్నది. ప్రసాద్* భార్య కూడా రమణి తన భర్తతో తన కళ్ళెదుటే లైంగిక సంపర్కం జరిపించు కుంటున్నా, రమణిని గౌరవంగా చూచేదే తప్ప అసూయా ద్వేషాలు మచ్చుకైనా ఉండేవికావు. పైగా రమణికి ఆమె భర్త అందించలేని సుఖాన్ని తన భర్త అందిన్తున్నందుకు ఆనందించేది.ఇక్కడ అసూయా ద్వేషాలకు, నేరానికి తావులేదు. కారణం తాను లైంగికంగా సుఖపెట్టలేక పోతున్నాని గ్రహించగానే తన భార్య లైంగిక సుఖానికి తాను ఆటంకంగాకుండా మరొకరితో లైంగిక సంపర్కం జరిపించుకోవడానికి ప్రోత్సహించడాన్ని సమాజం ఆమోదించింది కనుక. సమాజ ఆమోదం ఉన్నందున ఇక్కడ నేరమేమీ జరుగలేదు.
ఆనంద్*, వాణీ భార్యా భర్తలు. వారి పెళ్ళై10 ఏళ్ళైనా పిల్లలు లేరు. ఆనంద్* వీర్యంలో బీజకణాలు లేనందున పిల్లలు పుట్టే అవకాశం లేదని డాక్టర్లు తేల్చి చెప్పేశారు. అయితే తమకు బిడ్డలు కావాలనుకున్నారు. గర్భంవచ్చే వరకు తనకు ఇష్టంవచ్చిన ఎవరో ఒక మగాడితో లైంగిక సంపర్కం జరిపించుకోమని భార్యకు చెప్పాడు. ఆనంద్* స్నేహితుడు వినోద్*తో భార్యా భర్తలిద్దరూ ఈవిషయం చెప్పారు. వినోద్* స్నేహితుని కోసం అనంద్* ఇంటి ప్రక్కనే ఉన్న ఇల్లు తీసుకున్నాడు. ప్రతి రోజు వినోద్* వాణి ఇంటికి వచ్చేవాడు. వాణితో లైంగిక సంపర్కం జరిపేవాడు. వినోద్* భార్యకూడా అందుకు సహకరించేది. ఫలితండా వాణికి గర్భం వచ్చింది. మగబిడ్డ పుట్టాడు. ఆనంద్*, వాణీలు, వినోద్*,వినోద్* భార్య ఎంతో ఆనందించారు. ఇక్కడ ఏనేరం జరుగలేదు. స్త్రీ బిడ్డను కనాలంటే తగిన పురుషుడితో లైంగిక పంపర్కం జరపాలి. ఇది ప్రకృతి ధర్మం. ప్రకృతి ధర్మాన్ని సమాజం గుర్తిస్తే తన భర్తకు వీలు కాకపోతే మరొక మగాడితో బిడ్డలు కనడానికి సమాజం ఆమోదిస్తుంది. సమాజ ఆమోదం ఉన్నది కనుకనే అది నేరంకాదు.
లక్ష్మీ వయసు 45 సంవత్పరాలు. ఆమెకు 22 సంవత్పరాల వయసున్న కొడుకు ఉన్నాడు. లక్ష్మీకి కొడుకుతో లైంగిక సంపర్కం జరిపించుకోవాలనిపించింది. ఆదే విషయాన్ని కొడుకుతోను భర్తతోను చెప్పింది. ఇద్దరూ సరేనన్నారు. లక్ష్మీ ముస్తాబైంది. కొడుకును కూడా ముస్తాబు చేసింది. తెల్లచీరకట్టుకొని, తల నిండ మల్లెలు పెట్టుకొని, నగలుధరించి, సెంటు రాసుకుని గుభాళించే మేని సువాసనలతో, మరులు గొలిపే క్రీగంటి చూపులతో శృంగార రస ప్రపూర్ణయై కొడుకును శృంగారానికి ప్రేరేపించింది. తల్లి అందాన్ని చూచి కొడుకు ముగ్ధుడై, తన కౌగిట్లోకి తీసుకున్నాడు. శృంగార రసప్రపూర్ణయై సిగ్గులొలుకుతున్న తల్లిని తన కౌగిట్లోకి తీసుకుని శృంగారచేష్టలు చేస్తూ వివస్త్రను చేసి రతిక్రీడలాడాడు. ఇద్దరూ శృంగారాాన్ని పండించు కున్నారు. రాత్రి తను తల్లితో ఎలా శృంగారాన్ని జరిపి ఆనందించిందీ తన స్నేహితులతో కొడుకు విడమరచిచెప్పాడు. తన కొడుకు తనతో ఎలా రతి క్రీడలాడిందీ మాటల మధ్యలో లక్ష్మీ తన ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళతో వర్ణించి మరీ చెప్పి తన ఆనందాన్ని వారితో పంచుకున్నది. అందరూ ఆనందించారు. ఇక్కడ తప్పు, నేరం రెండూ జరుగలేదు. ఎవరూదానిని అసహ్యించు కోలేదు. పైగా మెచ్చుకున్నారు కూడా. కారణం సమాజం ఆమోదించడమే.

ప్రస్తుతం లైంగిక సంపర్కంపై ఆంక్షలు ఉన్న సమాజంలో నుండి చూస్తే, పైన ఉదహరించిన ఉదాహరణలన్నీ అరాచకాలు గానే కనుపిస్తాయి. పై ఉదాహరణలలో భార్య ఇంకొకడితో లైంగిక సంపర్కం జరుపుతానంటే భర్త ప్రోత్సహించాడు. భార్యకు ఆనందమేతప్ప తనకుగాని, సమాజానికిగాని పోయేదేమీలేదు. భార్యకూడా అదేవిధంగా భర్త ఇంకొక స్త్రీతో లైంగిక సంపర్కం జరుపుతుంటే అది భర్త ఆనందమేతప్ప తనకుగాని, సమాజానికిగాని పోయేదేమీలేదు.అందుకే అటు లైంగిక సంపర్కం కావాలని కోరుకునే స్త్రీ పురుషులు, వారితో పాటు వారి జీవిత భాగ స్వాములు, ఇటు చుట్టూ ఉన్న జనం (సమాజం) ఆమోదించారు. కనుకనే అది తప్పుకాలేదు.నేరం కాలేదు. వీరెవ్వరూ ఆమోదించక పోతనేే అది తప్పు. నేరం. దానికి శిక్ష. వ్యక్తిగత కక్షలు, కార్పణ్యాలు, అసూయలు దానివలన జరిగే నేరాలు ఉంటాయి. అలాగే మరోఉదాహరణలో తన లైంగిక పటుత్వం తగ్గగానే భార్య లైంగిక సుఖానికి అడ్డు రాకుండా వేరే పురుషునితో లైంగిక సంపర్కం జరపడానికి భార్య సుఖాన్ని కోరుకునే భర్తగా ప్రోత్సహించాడు. ఇంకొక ఉదాహరణలో తనద్వారా బిడ్డలు పుట్టరని తెలుసుకొన్న భర్త, బిడ్డలకోసం వేరే పురుషునితో లైంగిక సంపర్కానికి భార్యను ప్రోత్సహించాడు. వారికి కావలసింది బిడ్డలు. బిడ్డలు పుట్టడానికి కావలసింది స్త్రీ పురుషుల లైంగిక సంపర్కం మరియు వీర్యంలో గర్భ ధారణకు కావలసిన శుక్రకణాలు. ఆ లైంగిక సంపర్కం తాను కాక పోతే మరొకరు జరుపుతారు. అదే ఆ భార్యా భర్తల భావన. తర్వాతి ఉదాహరణలో తల్లి తనకు లైంగిక సంపర్కం కావాలనుకున్నది. కొడుకు యువకుడు. హుషారుగా రతి జరుపగలడు. అందుకే కొడుకుతో లైంగిక సంపర్కం కావాలనుకున్నది. జరిపించుకున్నది. ఇక్కడ కూడా ఆకుటుంబ సభ్యులు అందరూ ఆమోదించారు.

ఈ ఉదాహరణలన్నింటిని చూస్తే మనకేమి అనిపిస్తుంది? పైకిచూస్తే ఇవన్నీ అరాచకాలే. ఎందుకు అరాచకాలయ్యాయి? ప్రకృతి ధర్మాన్నికూడ దిక్కరించి సమాజం ఈలైంగిక సంబంధాలన్నింటి మీద ఆంక్షలు విధించింది కనుక. ప్రకృతి ధర్మాన్ని పాటించి ఉంటే ఈ ఆంక్షలు ఉండేవికావు. అప్పుడు అవి అరాచకాలయ్యేవీ కావు. సమాజంలో లైంగిక స్వేఛ్ఛ పూర్తిగా ఉంటే ఇతరులతో జరిపే లైంగిక సంపర్కం తప్పుఅన్నభావన ఉండదు. తనదైనది ఇతరుల పాలౌతుందన్న ఆక్రోశం ఉండదు. దానివలన ఏర్పడే కక్షలు, కార్పణ్యాలు ఉండవు. లైంగిక నేరాలు జరుగవు. శీలం పేరుతో స్త్రీల ఆత్మహత్యలు, ఆక్రోశాలు ఉండవు. వీటన్నింటికి ప్రధాన కారణం లైంగిక ఆంక్షలు. అసలు లైంగిక ఆంక్షలే లేకపోతే శారీరక వాంఛ, దానిని తీర్చుకోవటం కోసం లైంగిక సంపర్కం జరపడం అన్నవి, ఆకలేస్తే అన్నంతిన్నంత సాధారణమైపోతుంది.
అందుకే సమాజంలో లైంగిక ఆంక్షలు పోవాలి. బలవంతపు లైంగిక సంపర్కంతప్ప, ఇష్టపూర్వకంగా జరిగే లైంగిక సంపర్కంపై ఆంక్షలు ఉండరాదు. లైంగిక సంపర్కంపై ఆంక్షలు లేకుండా చేస్తే సమాజంలో పురుషులు దొరికిన ప్రతి ఆడదాని వెంట పడరా? ఆడవాళ్ళను పురుషులు బ్రతుకనిస్తారా? అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి. అందుకే లైంగిక సంపర్కం కోసం బలత్కరించడాన్ని నేరంగా పరిగణించాలి. ఇది తన శరీరంమీద, తన లైంగికావయవాలమీద తనకున్న హక్కును స్థిరపరుచుకోవడమే. లైంగిక సంపర్కం కోసం బలత్కరించడమంటే వ్యక్తి స్వేఛ్చకు భంగం కలిగించడమే. తన శరీరంమీద, తన లైంగికావయవాలమీద తనకున్న హక్కును బలవంతంగా ఇతరులు హరించడాన్ని నేరంగా పరిగణించాలి. లైంగిక సంపర్కం కోసం బలత్కరించేవారిని శిక్షించాలి. అదే సందర్భంలో పరస్పర ఇష్టపూర్వకంగా ఎవరితో లైంగిక సంపర్కం జరిపినా దానిని నేరంగా, తప్పుగా పరిగణించకుండా, కట్టుకున్న వారితో సహా అందరూ అనుమతించాలి.

ఈవిషయాన్ని మనం చెప్పటం కాదు. రాజస్థాన్* హైకోర్టు ఏప్రిల్* 2007లో ఇచ్చిన తీర్పులో స్పష్టంచేసింది. '' వివాహిత తన భర్త ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా ప్రియుడితో కలిసి జీవించడం న్యాయసమ్మతమేనని కోర్టు స్పష్టంచేసింది. మంజు, సురేష్*లు ప్రేమికులు. మంజు ప్రేమికునితో ఉంటున్నది. అది సహించలేని భర్త రాజస్థాన్* హైకోర్టులో హెబియస్* కార్పస్* పిటీషన్* వేశాడు. ఈపిటీషన్*ను కొట్టివేసూ ్త స్త్రీకి ఇష్టంలేకుండా బలవంతంగా తనవద్దే ఉండాలని భర్తకోరటం సరైంది కాదని, స్త్రీ ఒక వినియోగ వస్తువు కాదని న్యాయ మూర్తులు పేర్కొన్నారు. మంజుభర్త విడాకులకోసం కోర్టును కోరవచ్చని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. (29.12.2007 దిన పత్రికలు చూడండి)'' స్త్రీ లైంగిక స్వేఛ్ఛను అనుభవించడం న్యాయ సమ్మతమేనని, బలవంతంగా భర్త అనుభవించినా అది తప్పేనని ఈతీర్పుద్వారా స్పష్టమౌతున్నది. భర్త ఉండగానే భార్యకోరుకున్నవాడితో కలిసి ఉండటం (అంటే లైంగిక సంబంధం కలిగి ఉండటం) నేరంకాదనికూడా స్పష్టమౌతున్నది. ఈతీర్పు స్త్రీకి తన లైంగికావయవాల మీద తనకున్న హక్కును స్థిరపరుస్తున్నది.

లైంగిక సంపర్కానికి సంబంధించినంత వరకు శీలం అనేది బూటకమని తెలియజెప్పాలి. కేవలం చెబితే చాలదు. బలవంతపు లైంగికసంపర్కంలో స్త్రీ కోల్పోయేది ఏమీ లేదుకనుక ఆచరణలో ఆమెను మామూలుగానే పరిగణించాలి. అప్పుడు బలవంతపు లైంగిక సంపర్కానికి గురైన స్త్రీలు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడరు. కేవలం అదొక చిన్న దుర్ఘటనగా మాత్రమే భావించి వదిలేస్తారు. (దుర్ఘటన అనటానికి గల కారణం '' ఇందులో బలవంతం అంటే ఇష్టం లేకుండా జరిగేది'' అనే అంశం ఇమిడి ఉంది కనుక. బలవంతం లేక పోతే అది దుర్ఘటన కాదు.) అప్పుడే లైంగిక నేరాలు, ఆత్మ హత్యలు, నశించి పోతాయి.

శాస్త్రవిఙ్ఞానం ఎంతో పెరిగింది. ఇంకా పెరుగుతున్నది. కాని ప్రకృతిలో జరిగే కొన్నివిషయాలపై మనం ఆంక్షలు విధిస్తే అవి సమాజానికి నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి. పెరుగుతున్న శాస్త్ర విఙ్ఞానం ద్వారా కొన్నిసార్లు మనం ప్రకృతి ధర్మాలపై ఆంక్షలు విధించ వచ్చు. కాని అవి సమాజ అభివృధ్ధికి దోహద పడేవిగా ఉండాలి. ఉదాహరణకు స్త్రీ పురుషుల లైంగిక సంపర్కం వలన పిల్లలు పుట్టడం ప్రకృతి ధర్మం. కాని మనం కుటుంబనియంత్రణ శస్త్ర చికిత్సద్వారా ఆ ధర్మంపై ఆంక్షలు విధించాము. కాని ఇది జనాభా అధికంగాగల దేశాలకు లాభం. జనాభా అత్యల్పంగా ఉన్నదేశాలకు నష్టం. అందువలన ప్రకృతి ధర్మాలపై ఆంక్షలు విధించేటప్పుడు అది సమాజానికి లాభమా, నష్టమాయన్నది ఆలోచించాలి. ఇష్టపూర్వక లైంగిక సంపర్కంపై ఆంక్షలు విధించడం సమాజానికి నష్టం. కక్షలకు,కార్పణ్యాలకు దారితీస్తున్నాయి. సామ్రాజ్యాలనే కూల్చి వేస్తున్నాయి. కనుక ఈ ఆంక్షలు తొలగించాలి. ఆది సమాజ అవసరం.

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #50  
Old 3rd April 2015
mahidhar809's Avatar
ILOVEU Mango Shilpa
 
Join Date: 2nd November 2014
Posts: 2,615
Rep Power: 12 Points: 3252
mahidhar809 is hunted by the papparazimahidhar809 is hunted by the papparazimahidhar809 is hunted by the papparazimahidhar809 is hunted by the papparazimahidhar809 is hunted by the papparazimahidhar809 is hunted by the papparazimahidhar809 is hunted by the papparazi
hatsoff
______________________________
ప్రేమతో మీ మహిధర్

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
Reply Free Video Chat with Indian GirlsPosting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +5.5. The time now is 02:27 AM.
Page generated in 0.02603 seconds