BAIXAR FILME
Jefe 2018 ver la película completa en línea gratis

Xossip

Go Back Xossip > Mirchi> Stories> Regional> Telugu > రంకు రాతలు

Reply Free Video Chat with Indian Girls
 
Thread Tools Search this Thread
  #11  
Old 4th October 2014
stories1968's Avatar
Custom title
 
Join Date: 22nd October 2013
Posts: 12,667
Rep Power: 26 Points: 6745
stories1968 has celebrities hunting for his/her autographstories1968 has celebrities hunting for his/her autographstories1968 has celebrities hunting for his/her autographstories1968 has celebrities hunting for his/her autographstories1968 has celebrities hunting for his/her autographstories1968 has celebrities hunting for his/her autograph
శివా నేను నిన్ను పొగడకొండ ఉండలేను ఈ రచనలు ఎవరు రచించారు

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #12  
Old 5th October 2014
Custom title
 
Join Date: 2nd January 2012
Posts: 1,886
Rep Power: 17 Points: 874
ieatshit has received several accoladesieatshit has received several accoladesieatshit has received several accoladesieatshit has received several accolades
5 stars!

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #13  
Old 7th October 2014
Custom title
 
Join Date: 26th July 2014
Posts: 3,233
Rep Power: 15 Points: 4220
manmad150885 is hunted by the papparazimanmad150885 is hunted by the papparazimanmad150885 is hunted by the papparazi
emiti.... appude ayyipoindaa.....? mee saaaram....

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #14  
Old 8th October 2014
Custom title
 
Join Date: 15th October 2007
Posts: 1,154
Rep Power: 27 Points: 1301
xyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our community
Send a message via Yahoo to xyshiva
anthamu lenidhe e tahhli kodula kamakeli

అంతము లేదనంతమవిరామమదోన్మత కామకేళిజ
న్మంతయుచాలదేజననితృష్ణనుదీర్చగ దెంగులాటలన్
నిత్యమునూత్నపోకడవిశేషసుఖంబులిచ్చునామదో
నత్తసుగంధశోభనసు దీర్ఘసు కేశిని తల్లిభారతీ

తలచిన జాలురా శివుడనాతనువంతభారమయ్యెరా
జిలజిలలాడెచన్నులు వికస్మి తమయ్యె రపుష్పమే
జలజలధార లైరస ముకారెర కీల ముగట్టి గయ్యె రా
గులకసిదీర్చ రమ్మనునుకామసుగంధినితల్లినిత్యమున్


<a href="http://pzy.be/v/2/pedda9.jpg"><img src="http://pzy.be/t/2/pedda9.jpg"/></a>
url="http://pzy.be/v/84/back.jpg"][/url]
<a href="http://pzy.be/v/84/back.jpg"><img src="http://pzy.be/t/84/back.jpg"/></a>
<a href="http://pzy.be/v/2/eandb1.jpg"><img src="http://pzy.be/t/2/eandb1.jpg"/></a>
<a href="http://pzy.be/v/2/extremeA.jpg"><img src="http://pzy.be/t/2/extremeA.jpg"/></a>
<a href="http://pzy.be/v/14/Untitled-8.jpg"><img src="http://pzy.be/t/14/Untitled-8.jpg"/></a>
<a href="http://pzy.be/v/2/asbestasitcanget1.jpg"><img src="http://pzy.be/t/2/asbestasitcanget1.jpg"/></a>

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #15  
Old 8th October 2014
Custom title
 
Join Date: 15th October 2007
Posts: 1,154
Rep Power: 27 Points: 1301
xyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our community
Send a message via Yahoo to xyshiva
I am th author

Quote:
Originally Posted by stories1968 View Post
శివా నేను నిన్ను పొగడకొండ ఉండలేను ఈ రచనలు ఎవరు రచించారు
I am the author

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #16  
Old 8th October 2014
 
Join Date: 1st September 2011
Posts: 647
Rep Power: 17 Points: 314
gingerid has many secret admirers
online telugu chatting ekda untundi

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #17  
Old 14th October 2014
picchipuku's Avatar
Custom title
Visit my website
 
Join Date: 23rd March 2007
Location: andhramirchi.net
Posts: 1,140
Rep Power: 27 Points: 976
picchipuku has received several accoladespicchipuku has received several accoladespicchipuku has received several accoladespicchipuku has received several accolades
Bagundi...
______________________________

Telugu Boothu Kathalu
http://www.mangasee.com/showthread.php?t=962482

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #18  
Old 3rd December 2014
Custom title
 
Join Date: 15th October 2007
Posts: 1,154
Rep Power: 27 Points: 1301
xyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our community
Send a message via Yahoo to xyshiva
peddaga nayyera

పెద్దగ నయ్యెరా బలిసి భారములయ్యెర సళ్ళుపుత్రుడా
ముద్దుగ పూకుదెంగుచును పాలను తాగగ నీవునిత్యమూ
గుద్దయు పిర్రలూ తొడలు జబ్బలు లావుగ కొవ్వుబట్టె ము
ప్పొద్దుల నీదు వీర్యమును నింపగ పూకున లంజపుత్రుడా

పెద్దగ జేసితీవుచను బాలను తాగగ చిన్నవాడిగన్
ముద్దుగ ఆరువర్షములు పాలను తాపితి సమ్మగానుము
ప్పొద్దుల పొట్టనిండుగను భోజన మెట్టగ పూకునిండుగన్
పెద్దగ లావుగా బలిసి యేపుగ నుండెడి నీదు మేడ్రమే

గుద్దగ సమ్మగా కుతిగ కమ్మగ దెంగగ తృప్తిదీరగన్
ముద్దుగ నయ్యెరా బలిసి పోవగ వంటికి కొవ్వుబట్టియా
నందము తోడనాతనువునున్నగ నయ్యెర కాంతులీన నా
యందము వృద్ధిబొందెదనుర యోనిన వీర్యమునింపనీవుము
ప్పొద్దుల పూకుపూజలను భక్తిగ జేసెడి ముద్దుపుత్రుడా
గుద్దన వుందిరా మదము గుద్దన కన్నెను గాన నూనెతో
గుద్దన నింపిమర్దనము జేయగ వేలునుదోపిబొక్కలో
పెద్దగ నౌనురా బలిసి బారుగ లావుగ నీదు మేడ్రమున్
గుద్దన లోతుగా జొనిపి కుమ్మర కమ్మగ సమ్మసమ్మగా
గుద్దదరంగనుదెంగుచును కీలము వత్తుచు పూకుబొక్కనే
ముద్దిడ వేళ్ళు దోపి కల బెట్టగ నాతనువంతబొందు యా
నందము జెప్పలేనుసుతుడామరి యెందరి మొడ్డలైన నా
గుద్దను పూకునింపుకొన కోర్కెగ నుండుర వూరిలోని వా
రందరి మొడ్డలూ కసిగ రంజుగ దించగ దెంగుకోర్కె నా
గుద్దను పూకునోటిని సుఖంబు వచ్చుర! అశ్వమేడ్రముల్
గార్ధభ జాతితంటులను చీకగ దోపుకొనంగదెంగ యా
నందము బొందెదన్ శివుడ దూలను దీర్చగ దూలమైననూ
నందుల మేడ్రమైనరతి నందున పూకున దూర్చుకోవగా
సిద్ధమునేనుకామమద హస్తిని నేనుర రంకు పుత్రుడా


నెరిసిన నేమి కేశముల మధ్యన తెల్లని వెండితీగలై
మెరియగ బారువాల్జడయె పిక్కలు దాటుచు నాట్యమాడగన్
బరువుగ జారినా చనులు బ్రారవికందున నెత్తి బెట్టగన్
అరువది యేళ్ళువచ్చినను అందము తగ్గని వృద్ధపార్వతీ
నెరిసిన నేమి కేశముల మధ్యన తెల్లని వెండితీగలై
మెరియగ బారువాల్జడయె పిక్కలు దాటుచు నాట్యమాడగన్
బరువుగ జారినా చనులు బ్రారవికందున నెత్తి బెట్టగన్
అరువది యేళ్ళువచ్చినను అందము తగ్గని వృద్ధపార్వతీ

సరసములాడ నాగది కివచ్చెనుశోభనపెళ్లి కూతురై
మురిపముముద్దుదీర్చగ శుభాంగసుగంధయెకన్నెగమారె యా
విరిసిన పుష్ప కీలరసమంతయుగ్రోలి

యాగము పేరు జెప్పికొని రాణులు చక్కని ఆశ్వమేడ్ర సం
యోగము తోసుఖించగను యోగులు మంత్రము జెప్ప వారునూ
లింగము దోప రాణులుయలౌలిక తృప్తిని బొంది గర్భముల్
రాగను సంతసముగను రాజులు రాజ్యము లేలునుర్విలో


పమ్మినవేడ్క వ్రాతపని పావడ పైకెగదీసివైచి చొ
క్కమ్ముగ గుద్దక్రింద నొక కమ్ములదుప్పటి నెత్తు వెట్టి మే
ఢ్రమ్మునిగుడ్చిలోనికిదడాలున అంచులుమోయ దూర్చి నీ
తిమ్మిరితీర వాడెపుడు తీకొని తాకునొ యోత్రికోణమా

ఎందరు పొందుగూడి విషయించిన నిర్ద్రవమై నితాంతమున్*
కెందలిరాకుడాల్*హొయలు కీల్కొన పొంగుచు దెంగుమంచు లో
కందక తీటతీరక వికాసతనొందెడు నీకు తృప్తిగా
మందుడు నీలరాజెపుడు మగ్గమువెట్టునో యో త్రికోణమా

పంగను జాపయా జనని పుత్రుడు వంగొన బెట్టిపూకులో
లింగము బెట్టికుక్కియదిలించుచు నొక్కొక తాకుతాకినన్
లింగ నమశ్సివాయ గురు లింగమహేశ్వర రూపపుత్రుడా
దెంగర సచ్చినోడకసి దీరగ యన్నది తల్లిభారతీ

వాసన గల్గుమేను నిడు వాలుగ నుంగవ పెద్దగుబ్బలన్
గేసరి మధ్యమున్ మదన కేళికి నింపగు బాహుమూలవి
న్యాసము లావుగుద్దగలమ దోన్మత తల్లిని దెంగుచుండ యా
మీసము రానిపుత్రుడురతి నేర్పిన తల్లియె పొంగిపోవగన్

వాసన జూపిపూకురస మంతయు జుర్రగ నేర్పెతల్లియే
మీసము రాకముందుగనె పూకున చక్కెరపాలు తేనియల్
పోసియు చిన్ననాటరతి పోకడ లన్నియు నేర్పతల్లికే
దాసుడు నయ్యెయా సుతుడు తల్లిఋణంబును దీర్చుకోవగన్

తమ్ముడు పాలుతాగకను నుద్దుర బోయెర సళ్ళుభారమై
తిమ్మరి నెక్కెరా సలుపు తీరగ తాగర జ్యేష్ట పుత్రుడా
రమ్మని నోటబెట్టగను రొమ్ములు జుర్రితి మార్చిమార్చినా
అమ్మస్థనాలురంజుగను సమ్మగ నుందిర సచ్చినోడ
తిమ్మిరి తగ్గెరా కొడక తీటగ నుందిర పూకులోన నీ
యమ్మమ దోన్మత రసము నాకగ దెంగర నాసుపుత్రుడా!

తమ్ముడు పాలుతాగకను తిమ్మిరి నెక్కెర సళ్ళుచీకరా
రమ్మని నోటబెట్టగను రంజుగ పీల్చగ అమ్మపాలుయున్
తిమ్మిరి తగ్గెరా కొడక తిటగ నుందిర పూకులోన నీ
యమ్మమ దోన్మత రసము నాకగ దెంగర నాసుపుత్రుడా

ఉంపుడుగత్తెనైతినిర పూకును దెంగెగ నన్నుమామయే
ఉంపుడుగత్తెవే యనెను పూలను బెట్టినలంకరించి న
న్నంపచుగ తండ్రివద్దకుముదంబుగ నామొగుడప్పుడేమొన
నిప్పుడలంకరించిజడ నిండుగ పూలను బెట్టిపంపె నీ
కుంపుడు గత్తెగా మొగుడు సమ్మగ దెంగర నన్నుపుత్రుడా
ఉంపుడు గత్తె నైతినిగ ముద్దుగ పెద్దగ నుండు మొడ్డ చి
న్నప్పుడె జూచి నా మదము దీర్చెడి పుత్రుడు పుట్టెనాడనీ
వెప్పుడు ఇంకనెప్పుడనుచు యేపుగ పెంచితి సళ్ళపాలుతో
నింపుగ అరువర్షములు తేనెలు పోసియు పూకులోన చి
న్నప్పుడె నాకనిచ్చితినిమ దోన్మత పూకుర సాలుజుర్ర చి
న్నప్పుడె నీదుమేడ్రమును నోటన బెట్టగ చీకినానురా
తప్పను కోకురా కొడక తల్లిని దెంగగ ధర్మశాస్త్రములూ
తప్పని జెప్పలేదుగద తల్లిని పూజలు జేయమంటిరే
తాపము దీర్చగా పరులు తల్లిని దెంగుట కన్నపుత్రుడే
పాపము పుణ్యమూ యనక మొడ్డను దించగ తల్లిపూకులో
చెప్పగ లేనిసౌఖ్యములు స్వర్గమె నుర్విన వూరిలోని వా
రెప్పుడు సంశయించరు పతివ్రతనుకొందురునన్నుయందరున్

ఎప్పటినుంచిరా కొడక దెంగగ అమ్మను కోర్కెనీకు చి
న్నప్పుడు నీవునా చనుల తీటను దీర్చగ పాలుజుర్రుచు
న్నప్పుడె సళ్ళలో సలుపు తిమ్మిరి తగ్గగ పూకులోన నా
కప్పుడు కామసారములు కారెను స్నానము జేయుచుండనా
వీపును సళ్ళుచంకలను పిర్రలు గుద్దను పూకురుద్దు చు
న్నప్పుడు నిన్నునా తొడలు పంగను జాపగ పూకునాకుటే
నేర్పితి మొడ్డ చీకితిని ముద్దుగ పుత్రుడ మొడ్డలేచె నీ
కప్పుడె నన్ను దెంగగను కోర్కెగ నుండెన జెప్పరా


బాహూ ద్వౌచ మృణాల మాస్యకమలం లావణ్యలీలాజలం
శ్రోణీతీర్థశిలా చ నేత్రశఫరం ధమ్మిల్లశైవాలకమ్
కాన్తాయాః స్తనచక్రవాకయుగలం కన్దర్పబాణానలై
ర్దగ్ధానా మవగాహ నాయ విధినా రమ్యం సరోనిర్మితమ్.

బాహువులు రెండూ తామర తూండ్లు. ముఖం పద్మం. నీళ్ళు ఆమె శరీరపు లావణ్య ప్రవాహం. పిరుదులు స్నానఘట్టాలు. కన్నులు చంచలములైన బేడిసలు. ముక్తావిభూషితమైన కేశబంధం నీటిపై తేలిన నాచు. చన్నుగవ చక్రవాక పక్షుల జంట. మన్మథుని బాణాగ్ని సోకి నిలువెల్లా దహించుకొనిపోతున్న ఆర్తులు తాప శాంతికై ఓలలాడేందుకు బ్రహ్మదేవుడు నిర్మించిన సరోవరం ఆమె)

జుర్రెద నీదుయందములు జుర్రెద నీమదనామృతంబునే
జుర్రెద నీమదామృతము జుర్రెద నీఅధరామృతంబునే
జుర్రెద బాహుమూలరస స్వేదముజుర్రెదచన్నుపాలుయున్
జుర్రగ చాలురా రయన సుజాత సంగమ సౌఖ్యమండునన్!

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #19  
Old 3rd December 2014
Custom title
 
Join Date: 15th October 2007
Posts: 1,154
Rep Power: 27 Points: 1301
xyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our community
Send a message via Yahoo to xyshiva

<a href="http://pzy.be/v/3361/06.jpg"><img src="http://pzy.be/t/3361/06.jpg"/></a>
peddaga nayye nii mkogudu dengaga

url="http://pzy.be/v/2/Weekenstar_Launch_at_ITC_Grand_Chola_by_N_Ram_and_Shoba_dae-Rajinikanth_53_JPG-4b353ea377494af90b6c7ced6a5be57d.jpg"][/url]

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #20  
Old 5th December 2014
stories1968's Avatar
Custom title
 
Join Date: 22nd October 2013
Posts: 12,667
Rep Power: 26 Points: 6745
stories1968 has celebrities hunting for his/her autographstories1968 has celebrities hunting for his/her autographstories1968 has celebrities hunting for his/her autographstories1968 has celebrities hunting for his/her autographstories1968 has celebrities hunting for his/her autographstories1968 has celebrities hunting for his/her autograph
అబినందాలు

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
Reply Free Video Chat with Indian GirlsPosting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +5.5. The time now is 02:35 AM.
Page generated in 0.02816 seconds